Vés al contingut

El Compromís Metropolità 2030 activa aliances amb el món rural

El PEMB juntament amb altres organitzacions obre un nou camp d’acció sobre els vincles rurals-urbans en l’estratègia 2030, una novetat respecte els plans estratègics metropolitans anteriors
Foto del Parc Agrari

Les interrelacions entre el món urbà i el món rural han ocupat una part de l’activitat de l’oficina de coordinació del PEMB en les darreres setmanes. Com es recull en el Compromís Metropolità 2030, cal reconèixer i analitzar aquestes interrelacions i desenvolupar mesures, en el marc d’un pacte urbà-rural, que contribueixin a compensar les carregues i beneficis que se’n deriven per als diferents territoris en àmbits com l’aigua, l’alimentació, l’energia o fins i tot la població i el talent.

En aquest darrer àmbit, el factor residencial és clau. Per això, el PEMB juntament amb l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i la Fundació per a la Transparència i el Bon Govern Local de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) han establert una col·laboració per estudiar les condicions en matèria d’habitatge en les que la població de la regió metropolitana de Barcelona estaria disposada a desplaçar la seva residència al món rural. 

Així, les 3 institucions han encarregat un estudi a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) d’una explotació específica dels resultats de l’Enquesta de Cohesió Urbana, donats a conèixer recentment, i que és l’única font estadística que permet conèixer els motius dels canvis d’habitatge, les raons per les quals s’ha escollit el lloc de residència, les expectatives sobre canviar d’habitatge en els propers anys o el lloc on li agradaria viure a la població, per exemple.

Les preguntes que orientaran aquest estudi són: Fins a quin punt resulta atractiu per la població urbana viure en entorns rurals? Quines són les diferències entre les estructures d’oportunitat que ofereix un entorn urbà i un entorn rural? La pandèmia de la Covid-19 va obrir un cert debat entre la població urbana sobre la necessitat de canviar d’àmbit residencial, però s’ha produït algun canvi de patró respecte als canvis residencials que s’han produït darrerament a la regió metropolitana de Barcelona?

Els treball d’anàlisi han començat al llarg del mes d’abril, i s’espera comptar amb els resultats a finals d’estiu.

Així mateix, el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va participar en la reunió de la Comissió Motora de l’Agenda Rural de Catalunya celebrada a Cervera el passat 24 d’abril, tercera sessió de treball de l’any que tenia per objectiu fer el seguiment del desplegament de l’Agenda Rural de Catalunya i treballar propostes de millora organitzativa interna que facin més eficient la tasca de la Comissió.

Una de les decisions preses va ser la creació de dues comissions de treball per tractar temes d’actualitat que apareixen a l’Agenda Rural i que són clau per al desenvolupament rural. Per una banda, la creació d’una comissió de treball sobre la qüestió de l’aigua per la situació d’excepcionalitat de la sequera a Catalunya. Una de les primeres tasques d’aquesta comissió serà analitzar les propostes al voltant de la gestió de l’aigua que conté l’Agenda Rural i mobilitzar a les entitats implicades per al seu impuls. Des del punt de vista del PEMB, aquest seria un primer test per començar a albirar el que podria ser el pacte urbà-rural, en aquest cas en el seu apartat dedicat a l’aigua. 

Per una altra banda, es crear també la comissió de rural proofing. El rural proofing o mecanisme rural de garantia és un compromís que adquireixen els governs per revisar i examinar totes les polítiques públiques per intentar assegurar que no perjudiquen les àrees rurals. Tenint en compte que el 15 % de les accions de l’Agenda Rural de Catalunya tenen a veure amb aspectes legislatius i normatius, es considera cabdal tenir una comissió de treball que faci el seguiment dels canvis normatius que es vagin produint i proposi una metodologia de seguiment dels mateixos, que alhora servirà per fer seguiment de les accions de l’Agenda Rural que hi estan relacionades. El Compromís Metropolità 2030 recull, en aquest sentit, una mesura que planteja l’aplicació del rural proofing a plans i projectes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Així doncs, el PEMB ha començat a activar, sempre en col·laboració amb institucions i organitzacions que són les més directament implicades en els reptes a abordar, com és en aquest cas els vincles urbans-rurals, un nou camp d’acció en el que el Compromís Metropolità 2030 suposa una novetat respecte els plans estratègics metropolitans anteriors.