El Compromís Metropolità pretén aconseguir que el 2030 la població amb rendes baixes no superi el 25% en el conjunt de barris vulnerables de l’RMB

El barri de Sant Cosme d’El Prat de Llobregat acull la presentació de la missió sobre “Cohesió territorial” que gira al voltant de reduir la vulnerabilitat urbana i les desigualtats entre barris de l'RMB per garantir la igualtat d’oportunitats
Compromí Metropolitá

El 2030 la població amb rendes baixes no superarà el 25% en el conjunt de barris vulnerables de l'RMB. És el que vol aconseguir el Compromís Metropolità 2030, el primer pla estratègic per a la ciutat real: la dels 5 milions d’habitants. La seu d’Aigües del Prat de Llobregat, ubicada al barri de Sant Cosme, ha acollit avui la presentació de la missió de Cohesió territorial en el que ha estat el penúltim acte de la gira metropolitana que el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) està duent a terme en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’AMB per 8 municipis per presentar les 8 missions del nou pla estratègic metropolità.

Reduir les desigualtats socials i econòmiques de la població és el focus principal d’actuació del Compromís Metropolità 2030, present en totes les seves missions. Els barris amb majors dèficits urbanístics i menor atractiu per viure-hi acaben acollint la població de rendes més baixes, generant segregació residencial. “Amb dades de l'Índex de Vulnerabilitat Urbana de l’IERMB de 2017, els barris identificats com a més vulnerables tenien un percentatge de població amb rendes baixes del 30%, mentre que la mitjana al conjunt de l'àrea metropolitana era del 12,5%”, ha explicat el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet. Es tracta de barris amb alta densitat demogràfica; habitatges i espais públics d’escassa qualitat; dèficits d’equipaments i de serveis o menys opcions de mobilitat. “Cal actuar, doncs, per millorar les condicions urbanístiques i d’integració social dels barris més vulnerables i les condicions de vida de la seva població”, ha afegit.

L’acte ha tingut com a amfitrió l’alcalde Lluís Mijoler, qui ha parlat del paper “clau dels ajuntaments en la lluita contra vulnerabilitat urbana”. “El que cal és tenir un model de ciutat compartit amb la ciutadania i amb totes les entitats que treballen al municipi”, ha assegurat, alhora que ha volgut deixar clar que “no hi podrem arribar si només ens basem en un model merament assistencial, la cultura i l’educació hi tenen un paper fonamental”. Jordi Sánchez, vicepresident de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha explicat com la configuració dels barris i ciutats és un factor clau per la cohesió territorial: “Volem construir una ciutat compacta, densa, amb mixtura d’usos on la gent pugui viure i treballar amb qualitat. També amb noves centralitats i per això cal un canvi cap a la mobilitat sostenible i per tal que puguem tenir la ciutat dels 15 minuts”.

El fotoperiodista David Airob, bon coneixedor del barri de Sant Cosme, ha aportat la seva mirada de reporter gràfic que actualment està plasmant les relacions comunitàries i sinèrgies veïnals que es creen a la ciutat i al barri. La seva feina ha estat distingida per diferents premis, com l’Agustí Centelles de fotoperiodisme o un World Press Photo pel seu treball audiovisual Calcio Storico. Veí del Prat, actualment està immers en el projecte Hores de Prat, un reportatge fotogràfic de la vida quotidiana a la ciutat i els seus barris durant tot un any, i que també ha documentat l’impacte de la pandèmia de covid-19 en la vida diària de la ciutat.

Com aconseguir reduir les desigualtats i la segregació urbana i millorar la cohesió territorial?

Durant l’acte, que ha estat conduït per la periodista del Prat Comunicació, l’empresa pública de mitjans locals de la ciutat, Rocío Santeufemia, també s’han presentat una sèrie de projectes i programes que ja existeixen avui en dia i que estan alineats amb els objectius de la missió. El tinent d’alcalde de l'Àrea d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, David Vicioso, ha parlat del Pla estratègic de Sant Cosme 2020-2030. Un pla que, ha explicat Vicioso, té per objectius millorar els indicadors de benestar social, d’equitat i de cohesió del barri, reduir la segregació urbana i reforçar la cohesió dins del barri i amb el conjunt de la ciutat, i garantir la mirada de les desigualtats i la singularitat de Sant Cosme en els plantejaments estratègics de futur de la ciutat, entre d’altres. “Com s’ha remodelat el barri de Sant Cosme? A través de la remodelació dels habitatges, es van obrir diferents serveis i programes per millorar la vida de la ciutadania”, ha dit. Tot plegat, gràcies “al treball conjunt entre administració i les entitats del municipi amb l’acompanyament i els recursos d’administracions supramunicipals”.

Anna Hernández, cap de l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB, s’ha encarregat d’aportar algunes dades des de l’Observatori de Gènere Metropolità: “Les desigualtats de gènere són majors en aquells municipis amb pitjors valors de renda i ocupació. Això és el que ens obliga a realitzar polítiques de gènere. A 9 municipis de l’AMB l’ocupació de les dones no arriba al 50%”. “L’atur és un dels indicadors que millor retrata les desigualtats entre homes i dones. Cap municipi de l’AMB té més homes que dones a l’atur”, ha recordat.

Image
Anna Hernández

Txell Montserrat, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, ha presentat el projecte Xcelence-Escoles que inspiren, un programa d'enfortiment i millora dels sistemes d'orientació als centres educatius. “Volem arribar a tothom i la millor manera de fer-ho és dins de les escoles”, ha manifestat. Per la seva banda, Sònia Gainza, directora d’Apropa Cultura, ha explicat el projecte Mai soles, una campanya que pretén acostar les ofertes culturals i totes les disciplines artístiques a qualsevol col·lectiu de la societat, enguany a la gent gran. “Està molt bé donar accés a la cultura i als equipaments però què passa quan les persones no poden venir?”, s’ha preguntat, per això, des d’Apropa Cultura s’han engegat dos projectes per fer-ho possible: “hem anat a les residències per poder portar els museus allà, i per altra banda, i hem posat autocars adaptats per aquells que podien desplaçar-se. El 60% volen repetir l’experiència”.

Finalment, Teresa Llorens, coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona ha presentat el programa Barris i comunitats, motors de transformació social que pretén incidir en aspectes socials i posa l’accent en les situacions de vulnerabilitat i de reproducció generacional de la pobresa, recuperant la visió integral de la Llei de barris. “Hem volgut treballar conjuntament amb els municipis per poder desenvolupar polítiques innovadores per poder fer front als reptes existents i que s’han accentuat amb la pandèmia”, ha remarcat.

Image
Barri de Sant Cosme

Per acabar l’acte, de la mà d'Arnau Funes, cap del servei de l'OMISC, s’ha dut a terme una visita per alguns dels equipaments clau de ciutat de Sant Cosme com l'edifici Delta, on ara hi ha ubicat l'Equip d'Actuació Integral del barri de Sant Cosme. Aquesta equip permet tenir un abordatge integral de les situacions de manca d’autonomia, dèficits relacionals familiars i veïnals, i de necessitat de promoció de la xarxa comunitària. Això suposa, ha explicat, centralització de “la demanda”, referents clars per la ciutadania, coordinació i eficàcia dels recursos públics.