Vés al contingut

En marxa gairebé tots els espais de referència de les missions del Compromís Metropolità 2030

Des del mes de desembre el PEMB s’ha reunit amb tots ells per definir el full de ruta a seguir
Imatge de la setmana de treball intern al voltant de les missions

El PEMB, amb els seus òrgans de govern, és responsable del desenvolupament, seguiment i avaluació del Compromís Metropolità 2030. Tot i això, el desplegament de les missions que el conformen demana de l’existència d’espais que apleguin els actors més implicats en cada una d’elles i que en sigui el referent per a la coordinació i impuls d’actuacions concretes.

Aquests espais de referència són institucions, organitzacions o xarxes que ja es troben en funcionament a la regió metropolitana de Barcelona, tot i que sovint no treballen específicament en aquest àmbit territorial, però que poden donar resposta als reptes que s’hi plantegen. L’objectiu és no fer més complexa la governança metropolitana creant nous espais, sinó establir aliances de col·laboració per enfortir l’acció que ja duen a terme, però de manera alineada amb la missió corresponent del Compromís Metropolità 2030.


La seva funció essencial serà la de custodiar el desenvolupament de les missions i servir de plataforma per establir noves aliances, desenvolupar nous instruments i articular nous processos de col·laboració a escala de regió per impulsar projectes conjunts a través de grups motor creats específicament per a cada projecte.

Des del mes de desembre fins ara, el coordinador general, Oriol Estela, i la responsable del gabinet tècnic del PEMB, Irene Navarro, s’han reunit amb diferents organitzacions per proposar-los treballar conjuntament en el desplegament de les missions i en preparar conjuntament un full de ruta a seguir. A dia d’avui, les que actuaran com a espais de referència per a les missions del Compromís Metropolità 2030 són les següents: 

 


Altres funcions que s’exerciran de manera col·laborativa seran:

 1. Donar visibilitat al CM2030 i als actors implicats
 • Integració de projectes en un marc comú.
 • Informació sobre la situació i evolució dels projectes.

2.    Exercir de lobby metropolità

 • Promoció de projectes d’abast de regió metropolitana.
 • Impuls de canvis legislatius i normatius que permetin l’acció metropolitana.

3.    Generar sinèrgies i innovació

 • Intercanvi d’experiències i coneixement.
 • Incubadora de noves idees i projectes.
 • Facilitació d’acords.
 • Creació de sinèrgies entre membres i entre grups de treball.
 • Detecció de vectors no coberts pels projectes i de noves necessitats.
 • Benchmarking.