Fer l’habitatge assequible, eficient i confortable com a fonament del dret a la ciutat, missió del Compromís Metropolità 2030

Mollet del Vallès acull la presentació de la missió d’Habitatge adequat que situa com a necessitat que el 2030 la població de la regió metropolitana de Barcelona que pateix sobrecàrrega per despeses de lloguer i subministraments essencials sigui inferior
Mollet del Vallès acull la presentació de la missió d’Habitatge adequat

Després de ser a Martorell, Santa Coloma de Gramenet i Vilanova i la Geltrú, aquest dimarts la gira de presentació de les 8 missions del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la ciutat real dels 5 milions d’habitants, ha arribat a Mollet del Vallès on s’ha donat a conèixer quina és la missió sobre “Habitatge adequat”: “Fer l’habitatge assequible, eficient i confortable com a dret de la ciutat”. Per fer-lo assequible cal aconseguir que el 2030 la població de la regió metropolitana de Barcelona que pateix sobrecàrrega per despeses de lloguer i subministraments essencials sigui inferior al 30%. Així ho ha explicat el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet. I és que segons Nacions Unides l’habitatge es considera assequible quan una llar hi destina menys del 30%dels seus ingressos i, en cas contrari, es pot entrar en risc de pobresa i de pèrdua de drets bàsics.

El repte de l’accés a l’habitatge és un dels factors generadors de vulnerabilitat residencial, risc de pobresa i generació de desigualtats socials i territorials a la metròpoli. Les situacions de sobrecàrrega residencial (població que destina més del 40% dels seus ingressos a lloguer i subministraments) es reprodueixen en tot el territori metropolità, deixant cada cop a més llars excloses del mercat. Per això, la missió que s’ha presentat avui va encaminada a revertir aquesta situació i intervé en l’objectiu central del Compromís Metropolità 2030. “La missió d’Habitatge adequat és clau per combatre les desigualtats socials, la segregació residencial i la ineficiència energètica del parc d’habitatge, ha explicat el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet.

L’acte, que ha tingut lloc al Parc de les Pruneres de Mollet del Vallès, ha tingut com a amfitriona l’alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, que ha reivindicat la necessitat que els ajuntaments, més enllà de “gestionar els programes que es posen en marxa de la Generalitat”, siguin “valents” amb el planejament urbanístic. “Hem de treballar per la ciutat que volem”, ha dit, per la qual cosa “Mollet aposta per aconseguir el màxim d’habitatge de protecció social i assequible pels veïns i veïnes i anem molt més enllà del que ens diu la normativa. De la nova promoció d’habitatge, el 50% és social i la meitat d’aquest 50% anirà destinat al lloguer social”.

En aquest sentit, Núria Muñoz, regidora d'Habitatge de Mollet ha explicat com la ciutat ha dut a terme una rehabilitació d’un edifici de titularitat municipal en règim de cessió d’ús gràcies a la col·laboració públic-comunitària i una inversió de 150.000€ per assolir quotes assequibles que ha permès rehabilitat 14 habitatges (40-60m2), 2 destinats al coliving, energèticament sostenibles, i amb espais comunitaris. Javier Burón, gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, ha agraït que el Compromís Metropolità 2030 tingui una missió enfocada a abordar la problemàtica de l’habitatge i ha posat de relleu que “l’habitatge és una política pública cara i lenta, que requereix de recursos i d’estratègia territorial i, per força, col·laborativa que requereix col·laboració público-privada i, encara més complicat, col·laboració públic-públic. “Tot i que tenim molts instruments ens falta concreció real sobre el territori”, ha lamentat.

La influencer i Tiktoker Carla Galeote, que ha fet de padrina de l’acte, ha servit com a veu de les persones joves quan ha denunciat que aquest col·lectiu pot arribar a destinar prop del 70% del sou al lloguer, cosa que no permet “ni una vida digna en el present, ni en el futur perquè impossibilita estalviar. “No és que ens sentim joves durant més temps sinó que necessitem molt més temps per a assolir les ‘capacitats adultes’ com ara poder permetre’ns un habitatge digne i assequible. Que s’allargui la joventut no és una bona notícia”, ha assegurat.

Image
Carla Galeote, influencer
Carla Galeote, influencer

Com es pot fer l'habitatge més assequible per a la ciutadania? 

Durant l’acte, també s’ha evidenciat que ja existeixen projectes que poden contribuir a l’assoliment de l’objectiu de la missió com Lloguem! Yes, we rent, que ha explicat la Laia Carbonell com a tècnica de l'Oficina d'Oportunitats Ajuntament de Mataró i que aporta noves solucions a l’escassetat d’oferta de lloguer assequible a la ciutat, permet donar una nova vida a habitatges desocupats de la ciutat i fomentar que la ciutadania tingui més facilitats per accedir a l’habitatge ja que els preus que s’ofereixen son per sota del preu de mercat.

Joaquim Arcas-Abella, director executiu de Cíclica ha parlat del projecte UrbanZEB + Comunitats energètiques + Cultures energètiques. “Quan parlem de consum i estalvi energètic podem incidir en: quina i quanta energia consumim? (necessitats domèstiques i gestió que en fem), com és l’edifici i els seus equipaments?, i sobre quin tipus d’energia consumim? (promoció d’elements d’autoconsum)”, ha explicat, i ha volgut incidir en la “millora de la cultura energètica com a element detonant de la resta d’elements de cara a la transició i l’estalvi en la factura”.

David Juárez Latimer,-Knowles, soci fundador Straddle3, ha presentat el projecte d’Habitatge Jove Caldes de Montbui, que beu del projecte iniciat a Barcelona, APROP, i que es basa en la reconversió de contenidors marítims adequats a l’habitabilitat (certificació energètica AA) per a joves. “Es basen en la construcció amb tècniques no convencionals per escurçar radicalment els temps d’obra i obtenir així avantatges com menys generació de residus i emissions”, ha detallat.

Finalment, Lourdes Borell, directora tècnica de Fundació Hàbitat3, ha explicat com des de la seva fundació es mobilitzen habitatges buits per donar resposta a la manca d'habitatge assequible. Com? Amb una oferta de lloguer de pis atractiva i amb totes les garanties per tal de poder-los oferir en els seus programes per a famílies en situació de vulnerabilitat.

Image
La vinyota promoció habitatge protegit Mollet del Vallès
Visita a 'La Vinyota'

El responsable de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament de Mollet, Jordi Oliveres, ha estat l’encarregat de presentar l’acte que també ha tingut a la il·lustradora Cé Marina fent un dibuix representatiu de la missió sobre Habitatge adequat. L'acte ha conclòs amb una visita a la promoció d'habitatge protegit La Vinyota, un dels barris de Mollet del Vallès destinats íntegrament a aquest tipus d'habitatge i que des de 2008 ha lliurat un total de 400 pisos en vàries promocions.

Recupera el vídeo resum de la jornada.