Certificació de benestar a les empreses

FeliciCAT imatge
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Ajudar a empreses que operen a Catalunya a incrementar el seu benestar organitzacional.

Descripció del projecte

FeliciCat és un projecte que actua com a assessor independent i que es relaciona amb Gerència, així com amb els departaments de Recursos Humans, Màrqueting i de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de les empreses que operen a Catalunya. Te l'objectiu d'oferir serveis professionals que ajudin a determinar el grau de benestar organitzacional de l'organització, mitjançant el disseny i aplicació d'estudis de clima laboral i assessories de benestar organitzacional.

Àmbits d'intervenció
Model d’empresa

L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

Responsabilitat social

L’assumpció per part del teixit empresarial de la importància d’unes bones condicions laborals i relacions amb els stakeholders i l’entorn per assolir major productivitat suposa incrementar el seu grau de compromís amb les persones que hi treballen i el territori en el qual operen, i obrir pas a l’adopció de pràctiques socialment responsables que han de ser degudament reconegudes i incentivades.

Líders del projecte
Contacte

hola@felicicat.cat 
FeliciCAT – Institut Català de la Felicitat
Roca Umbert (Fàbrica de les Arts)
Carrer d'Enric Prat de la Riba, 77
Granollers (08401)
637 444 571