El projecte impulsa una línia de subvencions per a empreses, associacions empresarials i ajuntaments que estiguin vinculats o ubicats en un polígon industrial o àrea d'activitats econòmiques.

La resposta des del món local requereix dimensionar el fenomen i consolidar estratègies a escala local, universalitzar la informació de la població jove de 16 a 24 anys, identificar la població en

Les cures són activitats essencials que fan possible la sostenibilitat de la vida i el funcionament de la societat i l’economia.

El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), aprovat per Acord del Govern el 9 de juny de 2020, reconeix el PSH com una eina per a la captació i retenció del talent al qual se li ha

La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, posa a disposició de les pimes de tota Catalunya el servei d'orientació gratuït en matèria de responsabilitat

El projecte SmartMed s'emmarca en el programa europeu Interreg Mediterranean, que té com a objectiu reduir les desigualtats existents entre les diferents regions europees en terme