Les persones usuàries continuen viatjant amb els títols de transport del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM, però en comptes de comprar-los en bitllets de cartó d'un sol ús, es recarreguen digitalm

Seguint l’exemple de les grans capitals europees, l’aposta és fer una disminució del trànsit que impliqui una reducció del soroll i una millora de la qualitat de l’aire. 

El projecte LIFE Nimbus (de l'anglès non-impact bus), cofinançat pels fons europeus, convertirà el Baix Llobregat WWP en una ecofactoria que generarà biogàs a partir de llots d'aigües residuals.

Els aparcaments d'intercanvi metropolitans estan basats en el concepte park & ride (P+R), estès a Europa.

Bicivia és la xarxa d'eixos pedalables metropolitans que s'ha definit i dissenyat des de l'AMB conjuntament amb els 36 municipis i administracions titulars de les carreteres.

Els punts de servei d'aquesta xarxa s'anomenen electrolineres. Cada electrolinera consta d'un o de varis punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.