El projecte Erasmus+ DIGI-SOC té com a objectiu incentivar la mentalitat emprenedora dels joves per fer front als reptes socials a través de la cooperació transnacional.

El DIGI-SOC és pot...

El projecte Suport a l’economia verda i circular vol fomentar l’impuls de projectes d’economia verda i circular entre empreses i administracions locals.

Per aconseguir-ho, el projecte fa un anàlisi dels...

La Xarxa d’Emprenedoria Universitària té com a objectiu coordinar accions d’emprenedoria i detecció de talent emprenedor per la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària.

El projecte Indústries per l’acció climàtica i la inserció social té com a objectiu impulsat la descarbonització del sector industrial a partir de la bionenergia.

Aquesta aposta per la descarbonització...

InnoHEIs té com a objectiu ampliar el paper de les universitats i la seva infraestructura de recerca i innovació com a agents clau per al desenvolupament de la innovació regional...

El Logistics VET Hub busca adaptar l'oferta d'FP en funció de les expectatives de futur del sector.

L'objectiu general del Logistics VET Hub és construir una associació estratègica sostenible en el temps basada...