Contribuir a la igualtat real i efectiva de totes les dones de Santa Coloma de Gramenet, dotant a la ciutat i la seva societat d’un equipament pioner per integrar la...

Amb aquest projecte es vol obrir camí i consolidar la transició cap a un model de menjadors escolars agroecològic

 

Terra Pagesa és un projecte que facilita i fomenta la comercialització i el consum de productes de proximitat i de temporada amb origen a petits i mitjans productors/es de Catalunya.  ...

El projecte europeu SCORE treballa per obtenir dades, analitzar-les i proposar estratègies basades en la natura amb l’objectiu de millorar la resiliència de les ciutats costaneres d’Europa a llarg termini.

Campanya que promou destinar una petita part de l’Impost de Béns Immobles a projectes de conservació del medi natural municipal.  

La iniciativa es centra en facilitar als municipis una via...

Revertir les desigualtats entre els barris de la ciutat de Barcelona i generar oportunitats en aquells més vulnerables, treballant especialment l’apoderament dels veïns i veïnes. La finalitat és que s’organitzin...