Facilitar l’accés i promoure habitatge en règim de de lloguer social i assequible, a través d’un ens comarcal al territori del Maresme.

Estratègia que busca incrementar la resiliència del riu Besòs a través de solucions basades en la natura, que implica que els mateixos processos naturals restaurin i reparin l’ecosistema degradat per...

Rehabilitar l’antic edifici Casa dels Mestres, per a convertir-ho en habitatge social en règim cooperatiu en cessió d’ús, per albergar fins a 14 habitatges per persones vulnerables residents a Mollet...

Assolir un estalvi del 15% al llarg de quatre anys (2019 - 2023), respecte a una despesa energètica del voltant de €320.000 entre els cinc edificis que formen part del...

Model de rehabilitació energètica per les escoles, on es determinen les solucions tècniques apropiades, el potencial d'emissions i d'estalvi energètic, així com la inversió a desenvolupar i la viabilitat econòmica.

El model de Superilles té com a objectiu recuperar una part de l’espai que actualment ocupen els vehicles privats i aconseguir un espai públic saludable, just, verd, i segur.

El...