4DHealth

Imatge 4DHealth
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Té com a objectiu augmentar la seguretat dels pacients a través de la formació i entrenament dels professionals vinculats amb el sector salut. Així, metges, infermeres, farmacèutics, fisioterapeutes i nutricionistes, entre d'altres, poden agafar experiència sense haver d'experimentar amb pacients de veritat.

El 4DHealth té com a finalitat principal augmentar la seguretat en l'entorn de salut i específicament en la seguretat del pacient. Ho pretén aconseguir treballant a través de dues línies principals.

Una formació centrada en la millora de les competències de totes les persones i institucions que estan implicades en l'àmbit de la salut (professionals, pacients, familiars i cuidadors), d'una manera molt més segura, mitjançant el seu entrenament repetit a través de situacions molt properes a la realitat i la seva posterior reflexió basada en l'acció.

La prevenció de la repetició de l'error en salut, mitjançant el desenvolupament d'escenaris "ad-hoc" que recreen situacions reals on s'ha detectat l'aparició d'errors o situacions no esperables, fent èmfasi sempre en el treball en equip interdisciplinari i en la seguretat del pacient.

Descripció del projecte

El 4D Health Innovation Simulation Center és un centre de simulació que es dedica a l'entrenament i formació per a professionals vinculats amb el sector de la salut, que ofereix un ampli ventall de serveis personalitzats adaptats a cada client, i s'hi desenvolupen projectes d'innovació relacionats amb el procés de desenvolupament de productes tecnològics, protocols i processos assistencials.

El 4D Health recrea tot l'entorn d'un hospital amb la màxima fidelitat. Treballa amb professionals assistencials, simuladors molt desenvolupats tecnològicament i una àmplia gamma d'actors que representen els pacients.

4D Health és un hospital que permet facilitar activitats on es representa tot el cicle d'atenció al pacient i el seu entorn, des de la seva recollida en el carrer fins que retorna al domicili. Les simulacions, a més de fer-se a les sales bàsiques d'un hospital, es duen a terme en escenaris com els passadissos, els ascensors o les sales d'espera, així com en els àmbits prehospitalaris d'emergències al carrer, d'atenció primària i domiciliària.

Les instal·lacions del 4D Health estan equipades amb un sistema audiovisual de càmeres robotitzades i micròfons disposats arreu de l'edifici. Aquest sistema permet enregistrar totes les simulacions que es duen a terme a l'hospital per, després, revisar-les totes les vegades que siguin necessàries, i així reflexionar sobre la pròpia actuació i la dels altres participants. Totes aquestes imatges i àudios que es graven poden entregar-se al client perquè valori i analitzi el contingut de les accions realitzades

Per la creació i facilitació de les diferents activitats formatives el centre d'una gran varietat d'espais clínics, equipaments mèdics, de simulació i audiovisuals, facilitadors, instructors, col·laboradors sanitaris de diferents disciplines i especialitats, actors (pacients estandarditzats) de diferents perfils i tècnics de producció audiovisual; que fan possible la transferència de coneixements a la pràctica clínica del dia a dia.

Els àmbits de formació que el 4D Health ofereix es relacionen amb el món del coneixement, salut, empresa i persones.

4D Health és una organització al servei dels professionals, les institucions de salut i les empreses (farmaindústria, dispositius sanitaris i TIC).

Les empreses podran desenvolupar projectes personalitzats, vinculats als seus productes i estratègies comercials, per poder millorar la formació dels seus clients i els seus equips comercials, en un entorn hospitalari real de simulació, i amb la participació de professionals sanitaris i directius del sector.

Àmbits d'intervenció
Transferència tecnològica

La millora de la transferència del coneixement generat pel sistema d’universitats i recerca a les empreses, actualment un dels punts febles del sistema d’innovació a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha de perseguir potenciant el sistema de centres tecnològics i l’intercanvi de coneixement entre tots els actors de l’ecosistema de la innovació.

Líders del projecte
4DHealth
Contacte

info@4dhealth.com

Passeig Verdaguer, 130

Igualada (08700 )

931 316 360