Vés al contingut

Què és el Compromís Metropolità 2030?

El Compromís Metropolità 2030 és el nou pla estratègic per a la regió metropolitana de Barcelona orientat a impulsar un nou model de prosperitat, basat en el coneixement i la innovació, que hi redueixi les desigualtats socials i territorials, i la situï com una de les metròpolis capdavanteres en la lluita contra l’emergència climàtica.

Territori Barcelona Demà

Els grans reptes del planeta s’han d’abordar des de les ciutats i, en el cas de Barcelona, la ciutat real des de la qual fer front a aquests reptes és la ciutat metropolitana, la dels 5 milions d’habitants.

És per aquest motiu que el territori de referència del nou pla estratègic metropolità de Barcelona és el de la regió metropolitana de Barcelona, a la qual s’hi ha afegit, per voluntat de les institucions, la vegueria del Penedès en el seu conjunt, creada per llei l’any 2017. Des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona hem contemplat, doncs, un territori que abasta 199 municipis (127 de la regió metropolitana i 72 de la vegueria del Penedès) dins del procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030”, en els quals hi viuen més de cinc milions de persones.


Per què? Doncs perquè creiem que Barcelona i el seu territori metropolità tenen la capacitat de liderar internacionalment les transformacions urbanes i metropolitanes necessàries per fer front als grans reptes globals, i que cal disposar dels instruments adequats de governança per fer-ho. Un dels objectius que persegueix el Compromís Metropolità 2030 és que la regió metropolitana de Barcelona sigui un referent per al desenvolupament d’una nova generació de polítiques urbanes de transformació de l’economia, l’espai i el metabolisme de la metròpoli, amb la finalitat de generar prosperitat compartida a tots els seus barris, viles i ciutats, a partir de la mobilització d’aliances entre actors i utilitzant el coneixement i el treball en xarxa a escala local i global.

Image
Visió Compromís Metropolità 2030

Per aconseguir-ho, però, cal articular espais de governança que responguin al fet metropolità i aprofitar les oportunitats que ofereix el bon posicionament de Barcelona entre les principals metròpolis del món com a referent en cultura, creativitat, innovació i qualitat de vida.


És en aquesta direcció que aquest nou pla estratègic és el primer pla que es focalitza en un nombre reduït d’objectius ambiciosos, tranversals i transformadors que han de servir de guia per a l’actuació coordinada d’un gran nombre d’actors del territori, i per això interpel·la totes les institucions, empreses, organitzacions i la societat en general de la regió metropolitana, i més enllà, a implicar-se de manera activa en el desenvolupament de les vuit missions que el componen i a construir, de baix a dalt, els instruments de governança necessaris per fer-ho possible.

Antecedents: Barcelona Demà

Durant el mes de juny del 2020, el PEMB va obrir un procés de reflexió compartida per tal d’elaborar l’estratègia de la Barcelona metropolitana del 2030: el procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030, definit com el procés col·lectiu de debat i proposta (Barcelona Demà) que ha culminat amb el nou pla estratègic de la Barcelona dels cinc milions que ha de fer front als grans reptes urbans del segle xxi, el Compromís Metropolità 2030.

Per poder definir les missions, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) va organitzar els debats Cicles Metropolitans, amb la participació de tots els membres de la quíntuple hèlix, amb l’objectiu d’extreure’n els principals reptes de futur. Després d’un extens procés participatiu, durant el 2022 s’han concretat les vuit missions que configuren el Compromís Metropolità 2030. Barcelona Demà és un procés que està orientat a l’acció i, per tant, no es limita a formular les missions, sinó que el mateix procés va acompanyat de la incubació d’aliances i de projectes que permetran assolir-les.

El procés Barcelona Demà ha posat en valor la diversitat de mirades sobre la metròpoli i els seus reptes com a requisit fonamental per trobar noves respostes als reptes comuns a les ciutats de la regió metropolitana de Barcelona i més enllà.

Timeline del procés
 • 2017

  Sensor

  L’oficina de coordinació del PEMB analitza la documentació i realitza una escolta activa per captar informació, coneixement, necessitats, interessos, energies, recursos i projectes per a tota la regió metropolitana.

 • 2020

  Reptes

  La incorporació del Comissariat permet organitzar equips de treball que aborden sis perspectives diferents de la realitat metropolitana i defineixen els reptes als quals té sentit fer front des de l’escala de la regió, alhora que n’identifiquen els actors més rellevants.

 • 2021

  Debat obert

  Se celebren els cicles metropolitans amb jornades temàtiques i territorials, i amb la participació de persones i organitzacions de tot el territori expertes en diverses matèries. Es genera nova documentació per a la reflexió i es canalitza el debat a la plataforma participativa online barcelonadema-participa.cat.

 • 2022

  Missions

  La tasca d’aprofundiment, priorització i selecció dels objectius estratègics es porta a terme en un seguit de tallers amb la participació d’actors diversos, i la supervisió del Comissariat i les comissions territorial i executiva del PEMB.

 • 2017

  Sensor

  L’oficina de coordinació del PEMB analitza la documentació i realitza una escolta activa per captar informació, coneixement, necessitats, interessos, energies, recursos i projectes per a tota la regió metropolitana.

 • 2020

  Reptes

  La incorporació del Comissariat permet organitzar equips de treball que aborden sis perspectives diferents de la realitat metropolitana i defineixen els reptes als quals té sentit fer front des de l’escala de la regió, alhora que n’identifiquen els actors més rellevants.

 • 2021

  Debat obert

  Se celebren els cicles metropolitans amb jornades temàtiques i territorials, i amb la participació de persones i organitzacions de tot el territori expertes en diverses matèries. Es genera nova documentació per a la reflexió i es canalitza el debat a la plataforma participativa online barcelonadema-participa.cat.

 • 2022

  Missions

  La tasca d’aprofundiment, priorització i selecció dels objectius estratègics es porta a terme en un seguit de tallers amb la participació d’actors diversos, i la supervisió del Comissariat i les comissions territorial i executiva del PEMB.

Qui hi participa?

Havent estat tradicionalment un referent de la col·laboració publicoprivada, el PEMB aposta avui per l’enriquiment d’aquests processos amb la incorporació de la ciència i la recerca, per tal d’informar i contribuir al desenvolupament de les estratègies i polítiques, així com també de les plataformes ciutadanes que obren l’opció de la col·laboració publicoprivada i comunitària, i la coproducció de polítiques.


És l’esquema conegut com quàdruple hèlix —administració pública, acadèmia, empreses i ciutadania—, al qual afegim una cinquena hèlix: els mitjans de comunicació, com a aliats imprescindibles per fer pedagogia sobre el fet metropolità i arribar de manera més informada i comprensible a tots els actors. L’objectiu és poder entendre, atendre i incorporar diverses mirades sobre el desenvolupament metropolità que poden aportar un ampli ventall de visions, coneixements i interessos.

Quíntuple hèlix

Qui ho impulsa?

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació sense ànim de lucre vinculada a l’AMB i a l’Ajuntament de Barcelona, i és l’instrument per identificar les necessitats i potencialitats del territori a mitjà termini, preveure les tendències i amenaces, i fer propostes per afrontar el futur en les millors condicions.

El PEMB neix l’any 1988 amb una filosofia de treball basada a:

 

 1. Promoure la participació de tots els actors implicats.
 2. Fer possible el consens entre interessos divergents.
 3. Prioritzar decisions.
 4. Exercir un lideratge compartit.

 

Des de l’associació s’han elaborat cinc plans d’abast, objectius i focus diferents. El Compromís Metropolità 2030 és el sisè pla promogut pel PEMB i el primer d’ells a escala de regió metropolitana i focus en la reducció de les desigualtats socials i territorials, així com la lluita contra l’emergència climàtica.

Trajectòria del PEMB
 • 1998

  Creació del Pla Estratègic Barcelona 2000

 • 1990

  I Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona

 • 1994

  Constitució formal de l’Associació Pla Estratègic Barcelona 2000

 • 1994

  II Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona

 • 1999

  III Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona

 • 2000

  Refundació: Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

 • 2003

  Pla Estratègic Metropolità

 • 2010

  L’AMB assumeix la presidència del PEMB

 • 2010

  Pla Estratègic Visió 2020

 • 2018

  Nou impuls del PEMB: 30 anys

 • 2022

  Compromís Metropolità 2030

 • 1998

  Creació del Pla Estratègic Barcelona 2000

 • 1990

  I Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona

 • 1994

  Constitució formal de l’Associació Pla Estratègic Barcelona 2000

 • 1994

  II Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona

 • 1999

  III Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona

 • 2000

  Refundació: Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

 • 2003

  Pla Estratègic Metropolità

 • 2010

  L’AMB assumeix la presidència del PEMB

 • 2010

  Pla Estratègic Visió 2020

 • 2018

  Nou impuls del PEMB: 30 anys

 • 2022

  Compromís Metropolità 2030

Òrgans de govern

El PEMB està integrat pels principals agents econòmics i socials de l’àrea metropolitana de Barcelona, els quals, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB, són les institucions promotores.

També compta, entre els seus òrgans de govern, amb una representació dels 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona; amb altres administracions que operen en el territori, com ara la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els consells comarcals, i amb més de 300 entitats econòmiques, socials i culturals de l’àmbit metropolità.

 

El PEMB s’estructura de la següent manera:

 • Consell general: màxim òrgan de govern integrat per més de 300 institucions, entitats i persones vinculades a la metròpoli de Barcelona.
 • Consell rector: òrgan de govern, administració i representació.
 • Comissió executiva: assumeix les funcions necessàries per al bon funcionament de l’associació.
 • Comissió territorial: òrgan consultiu que complementa la resta d’òrgans de govern amb l’objectiu d’incorporar les diferents sensibilitats del territori, en el qual participen també nou municipis de fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Oficina tècnica del PEMB

L’oficina de coordinació del PEMB s’encarrega de liderar els treballs i les col·laboracions necessaris per a l’elaboració i el seguiment del Compromís Metropolità 2030, del contacte amb les institucions associades i de les relacions internacionals.

Coordinació general

plaestrategic@pemb.cat

Gabinet tècnic

gabtecnic@pemb.cat

Comunicació

comunicacio@pemb.cat