FeliciCat és un projecte que actua com a assessor independent i que es relaciona amb Gerència, així com amb els departaments de Recursos Humans, Màrqueting i de Responsabilitat Social Corporativa (

Revitalització dels mercats municipals, introduint productes locals i de proximitat, donant nous usos als espais buits o disponibles, posicionant-los com un servei públic i incorporant-los a plataf

L'Immersive Experience Lab és una iniciativa de Neàpolis, l’agència d'innovació pública en les TIC, el sector multimèdia, la creativitat i l'esperit empresarial, ubicada a Vilanova i la Geltrú.

Implementació de manera massiva energies renovables en el consum energètic dels ens locals i creació de diferents models de comunitats energètiques, a fi d’avançar cap una economia descarbonitzada

El projecte té els següents objectius: 

Desplegament d’un model d’economia d’atenció a les persones a través de la innovació i la transferència de coneixement orien