Vés al contingut

Observatori Metropolità de l'Aigua

Imatge OMA
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Creació d’un espai de cogovernança orientat a la participació ciutadana en el control i la presa de decisions estratègiques de la política d’aigua

L’Observatori estarà enfocat a la conducció de la política publica de l’aigua i incidirà en els instruments de gestió, subministrament i planificació estratègica del recurs, en totes les etapes del cicle, des de la captació fins al retorn a les fonts. 

Descripció del projecte

Més de 270 organitzacions han donat suport a la creació de l’Observatori Metropolità de l’Aigua on es faci efectiu el dret a la participació i impulsar el co-govern i la coproducció d’una política pública d’aigua a escala metropolitana

Segons un estudi encarregat per l’Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP) a l’Institut Gesop el 2019 per saber quina és la percepció de la ciutadania sobre la millor manera de gestionar l’aigua, el 80,6 % de la població catalana està a favor de la gestió pública de l’aigua

El suport és amplíssim (i significatiu pel que fa a la mostra) també en tots els àmbits territorials, tant a la ciutat de Barcelona com al conjunt de la regió metropolitana de Barcelona i a la resta de Catalunya. No hi ha, doncs, diferències significatives en aquest sentit, i a cap d’ells es baixa d’un 75 % de suport. 

L’Observatori servirà d’eina perquè la ciutadania exerceixi una participació real en la presa de decisions a través de la construcció d’indicadors de tot el cicle de l’aigua (captació, abastiment, gestió, subministrament i retorn) que permetin donar capacitat als actors públics i comunitaris per gestionar o ser interlocutors amb els prestadors dels serveis d’aigua. 

Com a objectius a llarg termini, l’Observatori vol aconseguir: 

  • La generació unificada de dades i transparència en la gestió de l’aigua. 

  • Ser una eina per fer front als reptes provocats pel canvi climàtic. 

  • Millorar l’educació ambiental ciutadana. Una nova cultura de l’aigua. 

  • Incidir en el planejament de la metròpoli orientat a la resiliència i a la reformulació del model de creixement. 

Alguns exemples d’aquest tipus de projecte són l’Observatori Ciutadà a Terrassa i a París

Àmbits d'intervenció
Recursos hídrics

Cal impulsar un canvi en la gestió integral de l’aigua a la regió metropolitana de Barcelona per fer front a la falta de recursos hídrics locals i als episodis de sequera. Concretament, és necessari fomentar l’augment de l’ús d’aigua regenerada i de fonts alternatives (a escala industrial, agrícola i residencial), i assolir una major eficiència en el consum.

Producció sostenible

La producció d’aliments a la regió metropolitana de Barcelona ha de tendir a un compliment cada cop major dels criteris de sostenibilitat. La proximitat hi contribueix reduint l’impacte ambiental del transport, però també cal avançar en tres direccions: millor gestió de recursos, com l’aigua o el sòl; tècniques de producció més sostenibles, i protecció i recuperació de varietats locals.

Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Cost dels subministraments

Els diners que la llar destina a les despeses d’aigua, energia, gas i internet són un dels components de la sobrecàrrega que guanyen pes. Mitjançant la promoció de noves formes de provisió més democràtiques, la participació social en la gestió, les ajudes per garantir l’accés i la millora de l’eficiència de l’habitatge es busca reduir la despesa de la llar en subministraments essencials.

Líders del projecte
Grup Motor per l'Observatori Metropolità de l'Aigua
Contacte

dante.maschio@esf-cat.org
Observatori Metropolità de l'Aigua
Carrer de Múrcia, 24 baixos
Barcelona, Espanya (08027)
93 302 2753