Vés al contingut

Política de privacitat

INTRODUCCIÓ:


La vostra privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com les utilitzem i per a quines finalitats, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de ser menors de 14 anys o identificats com a “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor/a o representant legal.
Per a la vostra informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la vostra autorització prèvia, i mai utilitzarem les vostres dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.
Com a usuari, haureu de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introduïu les vostres dades personals, ja que aquest document pot sofrir modificacions, perquè el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA (també el prestador)

NIF: G60489937

Adreça postal: Canòdrom - Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica al carrer de Concepció Arenal, 165, 08027 Barcelona, (Barcelona)

Correu electrònic: rgpd@pemb.cat

ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES I DADES QUE RECOPILEM: les dades que recollim i la manera com les obtenim és la següent:
1.    Mitjançant el formulari de contacte: nom, correu electrònic.
No es tracten categories de dades especialment protegides.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT:


Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les finalitats següents, i prestareu el vostre consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent del web:

 1. Formulari de contacte: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari i unir-se al projecte.
 2. Altres finalitats:
 • Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
 • Conèixer la vostra opinió i millorar els serveis prestats pel web.
 • Realització d’anàlisi de perfils i d’usabilitat del web, a través de les cookies (esmentades en la Política de cookies).
 • Xarxes socials: en l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

ÚS DE FOTOGRAFIES: les fotografies que estiguin penjades al web són propietat d’ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA, incloent les dels menors; per a l’obtenció de les quals s’ha rebut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per a aquest efecte pels centres on hi ha els menors que en formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels seus drets, i, sempre amb un requeriment previ formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.
Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” al correu electrònic rgpd@pemb.cat.
D’acord amb la LSSICE, ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA no realitza pràctiques de spam, per tant, no envia correus electrònics comercials que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.
No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites, excepte per obligació legal o requeriment judicial.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT:


La base legal per al tractament de les dades és el vostre consentiment atorgat en el moment de donar les vostres dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats indicades, en el moment de marcar la casella de verificació.
L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.
No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la Política de privacitat present suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.
En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:


Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o fins que exerciu el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:


ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA duu a terme cessions o comunicacions de dades fora de la UE. Concretament, cedeix les dades emmagatzemades per subscripció al butlletí mitjançant l’aplicació/web de màrqueting digital Acrelia News, amb seu a l'Avinguda del President Companys, 9, Planta 1, 08911 Badalona, Barcelona (Espanya). El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.
La informació que ens proporcioneu a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors d’ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament del web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:


Com a usuari o interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a rgpd@pemb.cat, indicant com assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS”, i adjuntant una fotocòpia del vostre DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi aquest tractament.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considereu que poden haver-se vist vulnerats els vostres drets en relació a la protecció de les vostres dades (aepd.es).

 

MESURES DE SEGURETAT:


Les dades que ens faciliteu es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i el registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

 

IDIOMA:


L’idioma aplicable a aquesta Política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

 

ANÀLISI DE PERFILS:


La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb el web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent la informació subministrada per les cookies en relació als hàbits de navegació, comporta l’acceptació al tractament d’aquestes dades, per tal de ser segmentades o categoritzades amb la finalitat d’aplicar-les a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis. Les dades utilitzades en l’elaboració d’aquests perfils no són dades que permetin identificar els usuaris, sinó que només mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb el web —edat, país, gènere, etc.
L’usuari que accedeixi a aquest web, consent explícitament la utilització d’aquesta informació genèrica per a tasques d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites en l’apartat anterior.

 

XARXES SOCIALS:


Us informem que ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés corresponents a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:

     -  Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

     - Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, qualssevol que siguin els continguts que ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA consideri inapropiats.

     - I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
En tot cas, si remeteu informació personal a través de la xarxa social, ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

ENVIAMENT DE CV:


En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del responsable. Informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.
Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i, si desitja continuar participant en els processos de selecció del responsable, us preguem ens remeteu novament el vostre currículum.
Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del vostre currículum i per als mateixos fins abans informats.

 

SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ:


En el cas que l’usuari se subscrigui al butlletí, us informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la vostra subscripció al bloc informatiu amb avís d’actualització, i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no siguin necessaris per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimizació de les dades o la seva destrucció total. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT:


ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

REVOCABILITAT:


El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA en els termes que estableix aquesta Política de privacitat per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

LEGISLACIÓ:


Amb caràcter general les relacions entre ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.