Notícies i actualitat

Economia innovadora i inclusiva

Icona per a aquesta missió

Nivells de renda suficients

Icona per a aquesta missió

Emergència ambiental i climàtica

Icona per a aquesta missió

Mobilitat sostenible i segura

Icona per a aquesta missió

Alimentació saludable

Icona per a aquesta missió

Cohesió territorial

Icona per a aquesta missió

Habitatge adequat

Icona per a aquesta missió

Vitalitat cultural

Icona per a aquesta missió
Image
Imatge de la presentació de la Missió sobre vitalitat cultural a Rubí

Com promoure els drets culturals per esdevenir una metròpoli més justa, equitativa i sostenible? Quin paper hi tenen els ajuntaments? Quins son els beneficis socials de la cultural? Han estat algunes de les qüestions que s’han debatut avui durant l’acte de presentació de la missió sobre “Vitalitat cultural” del Compromís Metropolità 2030, el primer pla estratègic per a la ciutat real: la dels 5 milions d’habitants i que vol aconseguir que el 2030 la participació de la població de l’RMB en la vida cultural, en tota la seva diversitat, hagi augmentat un 10%. El Celler cooperatiu de Rubí ha acollit avui l’últim acte de la gira metropolitana que el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) està duent a terme en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’AMB per 8 municipis per presentar les 8 missions del nou pla estratègic metropolità.

Image
Debat a Aigües del Prat

El 2030 la població amb rendes baixes no superarà el 25% en el conjunt de barris vulnerables de l'RMB. És el que vol aconseguir el Compromís Metropolità 2030, el primer pla estratègic per a la ciutat real: la dels 5 milions d’habitants. La seu d’Aigües del Prat de Llobregat, ubicada al barri de Sant Cosme, ha acollit avui la presentació de la missió de Cohesió territorial en el que ha estat el penúltim acte de la gira metropolitana que el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) està duent a terme en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’AMB per 8 municipis per presentar les 8 missions del nou pla estratègic metropolità.

Image
debat Santa Perpètua de Mogoda Oriol Estela

Quin el paper han de tenir els ajuntaments en el canvi en el model de mobilitat? Quina importància tenen les aliances entre administració pública i agents econòmics i socials i operadors de mobilitat a l’hora d’avançar cap a una mobilitat més sostenible i saludable? Quines són les prioritats pels Vallesos, un territori indubtablement metropolità, on encara hi ha moltes reivindicacions relacionades amb la mobilitat? Com ens haurem de moure en aquesta ciutat dels cinc milions? Han estat algunes de les qüestions sobre les que s’ha reflexionat durant la presentació de la missió de “Mobilitat sostenible” que aposta per prioritzar els desplaçaments quotidians en mobilitat sostenible i saludable en el que ha estat el sisè dels 8 actes de la gira de presentació de les 8 missions del Compromís Metropolità 2030, el primer pla estratègic per a la ciutat real: la dels 5 milions d’habitants.

 

Image
alimentació sostenible Mataró espai connecta

Aconseguir que el 2030 la dieta de la població de la regió metropolitana de Barcelona es basi en un 60% en aliments de proximitat és l’objectiu de la missió sobre “Alimentació saludable” que defineix el Compromís Metropolità per al 2030, i que s’ha presentat avui a Mataró, en el que ha estat el cinquè acte de la gira metropolitana que el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) està duent a terme en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’AMB per 8 municipis per presentar les 8 missions del Compromís Metropolità 2030, el primer pla estratègic per a la ciutat real: la dels 5 milions d’habitants.

Image
Mollet habitatge parc de les pruneres

Després de ser a Martorell, Santa Coloma de Gramenet i Vilanova i la Geltrú, aquest dimarts la gira de presentació de les 8 missions del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la ciutat real dels 5 milions d’habitants, ha arribat a Mollet del Vallès on s’ha donat a conèixer quina és la missió sobre “Habitatge adequat”: “Fer l’habitatge assequible, eficient i confortable com a dret de la ciutat”. Per fer-lo assequible cal aconseguir que el 2030 la població de la regió metropolitana de Barcelona que pateix sobrecàrrega per despeses de lloguer i subministraments essencials sigui inferior al 30%. Així ho ha explicat el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet. I és que segons Nacions Unides l’habitatge es considera assequible quan una llar hi destina menys del 30%dels seus ingressos i, en cas contrari, es pot entrar en risc de pobresa i de pèrdua de drets bàsics.

Image
Espai Far missió emergència ambiental i climàtica

Aconseguir reduir el 45% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per al 2030 és l’objectiu de la missió sobre “Emergència ambiental i climàtica” que defineix el Compromís Metropolità per al 2030 i que s’ha presentat avui a l’Espai Far de Vilanova i Geltrú en el que ha estat el tercer acte de la gira metropolitana que el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) està duent a terme per 8 municipis per presentar les 8 missions del Compromís Metropolità 2030. “Aquesta missió és una de les centrals: està en el cor de l’objectiu final”, ha explicat el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, que ha afegit que “hem de treballar per la mitigació del canvi climàtic, posant èmfasi en la salut de les persones, del regne animal i vegetal i del planeta en el seu conjunt amb un us més eficient dels recursos”.

Nivells de renda suficients

Com podem dirigir-nos cap a una economia que proporcioni un salari digne per a tothom? És el mateix per a les dones? Poden els ajuntaments incidir en els nivells salarials, encara que sigui de forma indirecta mitjançant els serveis locals d’ocupació? Sobre aquestes i altres qüestions s’ha reflexionat avui durant la presentació de la missió de “Nivells de renda suficients”, el segon dels 8 actes de la gira de presentació de les 8 missions del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la ciutat real: la dels 5 milions d’habitants. “Hem intentat reflexionar de manera col·lectiva sobre quins són els reptes específics que tenim en aquesta escala de regió metropolitana on conflueixen molts actors i administracions en aquesta ciutat dels 5 milions", ha explicat el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet.

Image
Debat missió economia innovadora Martorell

L’auditori del Centre Cultural de Martorell ha acollit avui el primer dels 8 actes de la gira de presentació de les 8 missions del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la ciutat real: la dels 5 milions d’habitants. Aquest pla, resultat del procés Barcelona Demà, està orientat a impulsar un nou model de prosperitat, basat en el coneixement i la innovació, que en redueixi les desigualtats socials i territorials i la situï com una de les metròpolis que liderin la lluita contra l’emergència climàtica. Com tots els plans estratègics, ha explicat el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, el Compromís Metropolità 2030 es concreta en estratègies que guien l’acció d’un conjunt d’actors: “8 grans missions enfocades als aspectes que creiem que té sentit abordar des de l’escala metropolitana, la de la ciutat dels 5 milions”. La primera missió que s’ha donat a conèixer avui és la d’Economia innovadora i inclusiva i té com a objectiu impulsar la transferència tecnològica per millorar la posició internacional de la regió metropolitana de Barcelona com a territori innovador.