Vés al contingut
Impulsar la transferència tecnològica per millorar la posició internacional com a regió innovadora
Què volem assolir el 2030?

El 2030 el teixit econòmic de la regió metropolitana de Barcelona dedicarà com a mínim un 1,2 % del PIB a despesa privada en R+D

Una economia que proporcioni prosperitat per a tothom ha de disposar d’una estructura diversificada i amb un pes creixent de la innovació en totes les activitats. La regió metropolitana de Barcelona està molt ben posicionada en matèria de recerca, però cal millorar-ne la transferència a l’esfera productiva. Millorar la despesa privada en R+D és clau per fer un salt qualitatiu i ressituar-nos entre les regions més innovadores en l’àmbit europeu.

19
Organitzacions participants
3
Sessions de treball
Mapa missió 'Economia innovadora i inclusiva'
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
1
Fi de la pobresa
4
Educació de qualitat
5
Igualtat de gènere
7
Energia assequible i no contaminant
8
Treball decent i creixement econòmic
9
Indústria, innovació i infrastructura
11
Ciutats i comunitats sostenibles
17
Aliances per aconseguir els objectius