Pla de millora de polígons industrials i àrees d’activitat econòmica (SuportPAE)

Imatge Suport PAE
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Establir un seguiment i monitoratge del Pla de millora de polígons industrials metropolitans i d'àrees d'activitat econòmica per contribuir a transformar i modernitzar els polígons d'activitat econòmica (PAE). 

Descripció del projecte

El projecte impulsa una línia de subvencions per a empreses, associacions empresarials i ajuntaments que estiguin vinculats o ubicats en un polígon industrial o àrea d'activitats econòmiques. Els ajuts s'orienten al foment d'actuacions que promoguin la competitivitat i la dinamització dels polígons i les àrees d'activitat econòmica de l'àrea de Barcelona i, en conseqüència, la generació d'ocupació. El projecte també incorpora iniciatives en l'àmbit de les certificacions de qualitat dels PAE a través de la concertació amb una entitat certificadora reconeguda. 

Davant de l'objectiu de contribuir a la creació d'ocupació de qualitat, l'Agència de Desenvolupament Econòmic ha promogut ajudes al sector industrial. Els PAE són els punts d'interès de les empreses que decideixen instal·lar-se al territori metropolità, raó per la qual cal que aquests espais estiguin en condicions òptimes per ser sostenibles i competitius. S'ha subvencionat fins a un 70% dels projectes atorgats o fins a un màxim d'1,5 milions d'euros. 

A l'àrea metropolitana hi ha 250 polígons d'activitat econòmica amb una superfície aproximada de 8.000 ha, distribuïdes arreu dels municipis. S'hi ubiquen unes 28.000 activitats industrials (per sectors: 37% comerç, 22% serveis, 20% indústria, 9% construcció, 8% logística i 4% altres activitats). 

Els projectes subvencionats es classifiquen en quatre tipus: 

  • Millora de l'eficiència energètica. 
  • Millora i renovació de la urbanització i  de les infraestructures de serveis. 
  • Rehabilitació d'edificis i naus industrials. 
  • Reordenació i millora de la mobilitat i l'accessibilitat, tant exterior com interior, dels polígons. 
Àmbits d'intervenció
Espais d'activitat econòmica

Resulta fonamental garantir la disponibilitat d’espais adequats per a les diverses activitats econòmiques, en un context de descarbonització i digitalització, facilitant la reconversió d’espais actualment existents i promovent nous espais, garantint-ne la sostenibilitat, una distribució territorial harmònica i l’equilibri amb altres usos.

Líders del projecte
Contacte

Agència de Desenvolupament Econòmic

C/60, nº25-27, edifici Z, 1 planta, D11

Barcelona (08040)