Vés al contingut

Pla de millora de polígons industrials i àrees d’activitat econòmica (SuportPAE)

Imatge Suport PAE
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

El projecte Pla de millora de polígons industrials i àrees d’activitat econòmica (SuportPAE) pretén contribuir a la transformació i modernització dels polígons d’activitat econòmica (PAE) arreu de l’àrea metropolitana.

Descripció del projecte

El projecte impulsa una línia de subvencions per a empreses, associacions empresarials i ajuntaments que estiguin vinculats o ubicats en un polígon industrial o àrea d’activitats econòmiques. Els ajuts s’orienten al foment d’actuacions que promoguin la competitivitat i la dinamització dels polígons i les àrees d’activitat econòmica de l’àrea de Barcelona, i, en conseqüència, la generació d’ocupació. El projecte també incorpora iniciatives en l’àmbit de les certificacions de qualitat dels PAE a través de la concertació amb una entitat certificadora reconeguda.

Davant de l’objectiu de contribuir a la creació d’ocupació de qualitat, l’Agència de Desenvolupament Econòmic ha promogut ajudes al sector industrial. Els PAE són els punts d’interès de les empreses que decideixen instal·lar-se al territori metropolità, raó per la qual cal que aquests espais estiguin en condicions òptimes per ser sostenibles i competitius.

Els projectes subvencionats es classifiquen en quatre tipus:

  1. Millora de l’eficiència energètica.
  2. Millora i renovació de la urbanització i de les infraestructures de serveis.
  3. Rehabilitació d’edificis i naus industrials.
  4. Reordenació i millora de la mobilitat i l’accessibilitat, tant exterior com interior, dels polígons.
Àmbits d'intervenció
Espais d'activitat econòmica

Resulta fonamental garantir la disponibilitat d’espais adequats per a les diverses activitats econòmiques, en un context de descarbonització i digitalització, facilitant la reconversió d’espais actualment existents i promovent nous espais, garantint-ne la sostenibilitat, una distribució territorial harmònica i l’equilibri amb altres usos.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Concertació social i territorial

La millora de les condicions de treball, entre elles, les salarials, en un context de canvi continu del mercat laboral, demana l’actuació dels espais de concertació social. En particular, cal abordar des d’aquests espais l’establiment d’un esquema de salaris de referència que tingui en compte tant l’estructura del mercat laboral com les noves realitats laborals i els diversos condicionants dels territoris de la metròpoli.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Contacte

Àrea Metropolitana de Barcelona – Agència de Desenvolupament Econòmic
Carrer 60, núm. 19. Planta Baixa. Zona Franca
Barcelona (08040)
930 333 555