Vés al contingut

ZBE metropolitanes

Imatge ZBE
Sector públic
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Àrea protegida per on només poden circular els vehicles que disposin del distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit. És una mesura per lluitar contra la contaminació atmosfèrica que provoquen els gasos emesos pels vehicles de motor. 

L’objectiu de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) és disminuir la contaminació del medi ambient i millorar la qualitat de l’aire i, per tant, la salut pública. 

Descripció del projecte

La ZBE Rondes de Barcelona és una àrea delimitada de 95 km2 que inclou el municipi de Barcelona (excepte la Zona Franca industrial i els barris de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes) i els municipis circumdants a les rondes (l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs, i part dels municipis de Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat), on es restringeix la circulació de vehicles més contaminants. 

A l’àmbit de la ZBE Rondes de Barcelona, establerta l’1 de gener del 2020, no hi poden circular els vehicles que més contaminen. Concretament, els vehicles afectats són les motocicletes i els ciclomotors (L), i els cotxes (M1), als quals no els correspon el distintiu ambiental que emet la DGT. 

No obstant això, els serveis d’emergències (ambulàncies, policia i bombers), els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (VPMR) i els serveis essencials (mèdic i funerari), independentment que els correspongui o no el distintiu ambiental, poden circular per la zona delimitada, sempre que estiguin donats d’alta al Registre metropolità. 

Els vehicles als quals no correspongui el distintiu ambiental poden demanar a l’AMB una autorització de 24 hores per circular. Hi ha un màxim de 10 autoritzacions per any per vehicle, i el tràmit es fa a través del Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats. 

La implantació de la ZBE forma part de les mesures que busquen reduir un 30 % de les emissions de contaminants a l’atmosfera en 15 anys, especialment les partícules en suspensió (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2). Amb aquest projecte es pretén reduir les emissions de PM10 i NOx fins a un 39 % i un 31 %, respectivament. 

Àmbits d'intervenció
Mobilitat sostenible

El transport de persones i mercaderies és una de les principals fonts d’emissions de gasos amb efecte hivernacle i altres contaminants de les ciutats. És imprescindible, per tant, impulsar un canvi en l’actual model de mobilitat —que té una forta dependència dels combustibles fòssils— cap a l’ecomobilitat, acompanyat d’un ús més racional de les grans infraestructures.

Optimització dels desplaçaments

Un model de mobilitat sostenible ha de reduir els desplaçaments que no aporten avantatges i que suposen un cost ambiental, econòmic o social. A més, ha de contribuir a la fluïdesa del trànsit i a la millora de l’eficiència i el confort de les persones en els seus desplaçaments quotidians.

Infraestructures i serveis

A la regió metropolitana de Barcelona es concentren la major quantitat dels desplaçaments de Catalunya i les infraestructures més complexes (com l’aeroport, el port, les vies ferroviàries, etc.). Per aquesta raó cal impulsar una xarxa d’infraestructures que articuli el territori i que garanteixi i fomenti la mobilitat activa, acompanyada de serveis eficients que responguin a les necessitats ambientals, socials i econòmiques de la metròpoli.

Contacte

Contacte

AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona

Carrer 60, núm. 19 Planta Baixa

Zona Franca – Barcelona (08040)

930 333 555