Vés al contingut

Xarxa Bicivia 

Xarxa Bicivia 
Sector públic
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Bicivia és la xarxa de carrils bici que té com a objectiu connectar l’àrea metropolitana de Barcelona i, alhora, millorar la qualitat de l’aire a través del foment de la mobilitat activa. El projecte vol impulsar un canvi d’hàbits en la mobilitat quotidiana i connectar la metròpolis, d’una manera directa, ràpida i segura, d’est a oest i de nord a sud. 

Descripció del projecte

El projecte, una xarxa d’eixos pedalables metropolitans, s’ha dissenyat i definit des de l’AMB juntament amb els 36 municipis i les administracions titulars de les carreteres. 

Bicivia està formada per més de 500 km de carrils bici, on el 31 % dels quilòmetres executats corresponen a la “xarxa bàsica” i el 20 %, a la “xarxa secundària” (aquestes dades exclouen la ciutat de Barcelona). 

L’anomenada “xarxa bàsica” està formada per les vies que connecten els nuclis de població de més de 20.000 habitants i els polígons d’activitat econòmica que compten amb més de 4.000 treballadors. La “xarxa secundària”, en canvi, està formada pels eixos pedalables que lliguen els nuclis de població restants. La xarxa bàsica està vertebrada per nou grans eixos que travessaran la metròpolis de nord a sud en sentit vertical i que es distribuiran seguint el curs dels rius Llobregat i Besòs, i cinc eixos horitzontals, un dels quals discorrerà per l’àrea del Vallès i quatre per la banda costanera. 

El projecte Bicivia es caracteritza pels següents elements: 

  • Xarxa de desplaçaments de mobilitat obligada (no de lleure). 
  • Xarxa contínua (sense interrupcions). 
  • Xarxa directa (pels camins més rectes possibles). 
  • Xarxa il·luminada. 
  • Priorització dels carrils per la calçada. 
  • Definició d’amplades mínimes i recomanables. 
  • Imatge i senyalització pròpies. 

Actualment, la xarxa pedalable metropolitana es continuarà construint gràcies a la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que servirà per construir noves vies pedalables estratègiques, que es faran entre el 2020 i el 2023. 

Àmbits d'intervenció
Optimització dels desplaçaments

Un model de mobilitat sostenible ha de reduir els desplaçaments que no aporten avantatges i que suposen un cost ambiental, econòmic o social. A més, ha de contribuir a la fluïdesa del trànsit i a la millora de l’eficiència i el confort de les persones en els seus desplaçaments quotidians.

Multimodalitat i mobilitat activa

Per tal d’aconseguir una mobilitat més eficaç i saludable, és clau comptar amb una metròpoli vertebrada a través de xarxes de mobilitat activa —de vianants i de bicicletes—, d’intercanviadors i noves centralitats, juntament amb una àmplia i coordinada oferta de modes de transport sostenibles que permetin als ciutadans combinar diversos mitjans per fer els seus desplaçaments quotidians.

Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.

Equilibri territorial

A escala supramunicipal, cal disposar d’eines variades i necessàries d’ordenació del territori, així com d’infraestructures, equipaments i serveis per reduir les desigualtats territorials i la segregació en el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona.

Contacte

 

oficinabici@amb.cat

AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona

Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible

Carrer Número 62, 16

Edifici A

Barcelona (08040)

93 033 33 33