Vés al contingut

Centre de Formació Professional de l'Automoció

Centre de Formació Professional de l'Automoció
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Millorar la inserció i qualificació de les persones treballadores en situació d’atur i impulsar la millora de la qualificació dels treballadors, i afavorir, alhora, la competitivitat de les empreses del sector de l’automoció com també les seves empreses auxiliars.

Descripció del projecte

El Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) de Martorell impulsarà la formació i la recerca, la innovació tecnològica i l’emprenedoria en l’àmbit de l’automoció i la mobilitat sostenible, i intensificarà la projecció i la mobilitat internacional d’estudiants i professorat.

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Mobilitat sostenible

El transport de persones i mercaderies és una de les principals fonts d’emissions de gasos amb efecte hivernacle i altres contaminants de les ciutats. És imprescindible, per tant, impulsar un canvi en l’actual model de mobilitat —que té una forta dependència dels combustibles fòssils— cap a l’ecomobilitat, acompanyat d’un ús més racional de les grans infraestructures.

Indústria de la mobilitat

El món està canviant cap a una realitat més digital i sostenible, i la mobilitat ha d’anar per aquest camí. La indústria de la mobilitat ha de sumar-se als canvis en els patrons de consum i reconvertir-se per assegurar desplaçaments més sostenibles, intel·ligents i eficients.

Contacte

cfpacmartorell@gencat.cat

Centre de Formació Professional de Martorell

Carrer Manuel Gallardo s/n, Gran Vial Seat

Martorell (08760)

93 882 83 47