Vés al contingut

Martorell Urban Lab: Construint Futur Sostenible

Martorell Urban Lab
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

El MARTORELL URBAN LAB: Construint Futur Sostenible té com a objectiu promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia.
A continuació destaquem cinc objectius del projecte:

  1. Augmentar la inserció laboral i contribuir a la millora de l’ocupabilitat de la força de treball (persones en situació d’atur, ocupades i inactives) cap a les ocupacions amb major demanda que requereixen competències digitals.
  2. Incrementar la participació femenina i jove en ocupacions del sector de la construcció.
     
  3. Implicar el teixit productiu en el codisseny i la coexecució dels projectes territorials per optimitzar el seu impacte.
  4. Facilitar la transformació digital del teixit empresarial per millorar la seva competitivitat.
  5. Promoure aliances i/o compromisos institucionals per alinear i optimitzar l’impacte d’iniciatives locals a través de la col·laboració publicoprivada i la cooperació territorial.
Descripció del projecte

El projecte es fonamenta en l’impuls de la tecnologia com a motor transformador i en l’acompanyament a la transició digital de persones i empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats.

Aquesta iniciativa aposta per contribuir a l’evolució i el creixement del sector de la construcció amb solucions per millorar la capacitat productiva de la cadena de valor i les noves competències dels treballadors i les treballadores adaptades a la nova realitat tecnològica. El programa pretén impulsar la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

El projecte vol incidir en dos àmbits d’actuació que han estat malmesos per la crisi sanitària provocada per la covid-19:

  1. Les persones, capacitant professionalment i de manera transversal els nostres usuaris i usuàries de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC).
  2. Les empreses, impulsant la transformació i el creixement del nostre teixit empresarial en el sector de la construcció, que té davant uns nous reptes de negoci relacionats amb aquestes noves solucions urbanes i que hauran de treballar en els sectors de les TIC, l’energia, la salut, l’economia circular, la indústria 4.0, la mobilitat i la construcció industrialitzada.
Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Transferència tecnològica

La millora de la transferència del coneixement generat pel sistema d’universitats i recerca a les empreses, actualment un dels punts febles del sistema d’innovació a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha de perseguir potenciant el sistema de centres tecnològics i l’intercanvi de coneixement entre tots els actors de l’ecosistema de la innovació.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Model d’empresa

L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Contacte

moliempresa@martorell.cat

Regidoria de Promoció Econòmica · Ajuntament de Martorell

Camí del Riu, s/n

Martorell (08760 )

93 775 31 01