Martorell Urban Lab: Construint Futur Sostenible

Martorell Urban Lab
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

"MARTORELL URBAN LAB: Construint Futur Sostenible” té per objectiu promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia.

A continuació destaquen cinc objectius del projecte:

  1. Augmentar la inserció laboral i contribuir a la millora de l’ocupabilitat de la força de treball (persones en situació d’atur, ocupades i inactives) cap a les ocupacions amb major demanda que requereixen de competències digitals.
  2. Incrementar la participació femenina i jove en ocupacions del sector de la construcció
  3. Implicar el teixit productiu en el co-disseny i co-execució dels projectes territorials per optimitzar el seu impacte.
  4. Facilitar la transformació digital del teixit empresarial per millorar la seva competitivitat.
  5. Promoure aliances i/o compromisos institucionals per alinear i optimitzar l’impacte d’iniciatives locals, a través de la col·laboració publicoprivada i cooperació territorial.
Descripció del projecte

El projecte es fonamenta en l’impuls de la tecnologia com a motor transformador i en l’acompanyament a la transició digital de persones i empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats.

Aquesta iniciativa aposta per contribuir a l’evolució i el creixement del sector de la construcció amb solucions per millorar la capacitat productiva de la cadena de valor i les noves competències dels treballadors i les treballadores adaptades a la nova realitat tecnològica. El programa pretén impulsar la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

El projecte vol incidir en dos àmbits d’actuació, que han estat malmesos per la crisi sanitària provocada per la Covid-19:

  1. Les persones, capacitant professionalment i de forma transversal als nostres usuaris/ès dels Serveis Locals d’Ocupació (XALOC).
  2. Les empreses, impulsant la transformació i el creixement del nostre teixit empresarial en el sector de la construcció, que té davant uns nous reptes de negoci relacionats amb aquestes noves solucions urbanes que hauran de treballar en els sectors TIC, energia, salut, economia circular, indústria 4.0, mobilitat, construcció industrialitzada.

En aquest projecte hi participen el Tecnocampus de Mataró, diferents ajuntament del Maresme, la Diputació de Barcelona, Clúster de la Construcció Industrialitzada, Fundació Laboral de la Construcció, gremis del sector, associacions, entre d'altres. 

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Transferència tecnològica

La millora de la transferència del coneixement generat pel sistema d’universitats i recerca a les empreses, actualment un dels punts febles del sistema d’innovació a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha de perseguir potenciant el sistema de centres tecnològics i l’intercanvi de coneixement entre tots els actors de l’ecosistema de la innovació.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Model d’empresa

L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Contacte

moliempresa@martorell.cat

Regidoria de Promoció Econòmica · Ajuntament de Martorell

Camí del Riu, s/n

Martorell (08760 )

93 775 31 01