Vés al contingut

Bloc4BCN - Espai Cooperatiu

Bloc4BCN
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Altres
Actiu
Objectius del projecte

El projecte treballa per la promoció del cooperativisme i la incubació i acceleració de cooperatives i projectes d’economia social i solidària (ESS).

El nou espai acollirà més de 60 projectes dels sectors estratègics per enfortir el teixit empresarial de l’ESS, impulsar l’emprenedoria, l’enxarxament i l’acceleració de projectes. Així, es prioritzaran projectes en els àmbits de l’alimentació sostenible i agroecologia, atenció i cura de les persones, comerç de proximitat, cultura, energia, habitatge, mobilitat, tecnologia i digital, turisme i tèxtil. Aquests projectes rebran acompanyament i assessorament en gestió econòmica i financera i es donarà suport a la digitalització i els projectes tecnològics.

Descripció del projecte

El Bloc4bcn suposarà un dels majors pols del cooperativisme d’Europa. Actualment, l’ESS i el cooperativisme suposen el 7% del PIB de Barcelona mentre que, a escala de tota Catalunya, suposa el 2,2% del PIB. El BLOC4BCN suposarà una nova empenta a aquestes altres maneres de fer economia i que posen la vida al centre, que mostren una major resiliència en temps de crisi i que permeten un creixement de la ciutat sostenible social i mediambientalment.

El desenvolupament del BLOC4BCN forma part de l’Estratègia de Ciutat ESSBCN2030. L’Estratègia és fruit d’un procés participatiu liderat per l’Associació de l’Economia Social de Catalunya (AESCAT) i l’Ajuntament de Barcelona, i estableix un full de ruta amb unes prioritats consensuades d’aquí al 2030. Per tal d’assolir aquests objectius i assegurar l’expansió de l’ESS a Barcelona, l’Estratègia #ESSBCN2030 també identifica 10 projectes de ciutat. Aquestes palanques han de permetre impulsar de forma significativa, coordinada i prioritzada les línies estratègiques. Un dels projectes de ciutat és, precisament, l’activació d’aquest nou pol cooperatiu, un dels majors a Europa.

A més, per garantir els valors propis del cooperativisme i de l’ESS, el BLOC4BCN serà un equipament obert a la ciutadania. S’oferirà atenció individual, acompanyament en la gestió econòmica i financera d’iniciatives i suport en el finançament de projectes i en la digitalització. A més, es promourà el relleu generacional en entitats i empreses d’economia social i solidària. Així mateix, s’estudiaran oportunitats per impulsar projectes en diferents barris i districtes i crear hubs sectorials.

La governança de la nova incubadora també serà innovadora en si mateixa. Així, la gestió estarà en mans de l’àmbit cooperatiu i d’ESS de Barcelona a través de la gestió públic-cooperatiu. Després de mesos de treball entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats per definir el model de gestió, s’ha creat de l’Associació Bloc4 formada per la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Treball i l’Associació Coòpolis.

Àmbits d'intervenció
Espais d'activitat econòmica

Resulta fonamental garantir la disponibilitat d’espais adequats per a les diverses activitats econòmiques, en un context de descarbonització i digitalització, facilitant la reconversió d’espais actualment existents i promovent nous espais, garantint-ne la sostenibilitat, una distribució territorial harmònica i l’equilibri amb altres usos.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Model d’empresa

L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

Tercer sector i cures

L’adequat funcionament del sistema productiu reclama trobar solucions adients en l’atenció i les cures, en particular, a les persones més dependents. Cal reduir els biaixos salarials i de gènere en l’ocupació d’aquests sectors, alhora que s’ha de refermar l’aposta pel tercer sector com a actor rellevant en la prestació de serveis a les persones, i com a factor cohesionador i generador de capital social.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Economia circular i model de consum

És primordial establir un canvi del sistema econòmic actual basat en el consum dels recursos naturals i l’augment de les desigualtats socials, cap a un model més just i sostenible. Cal impulsar un model de desenvolupament que respecti el territori i fomenti l’ocupació de qualitat, mitjançant l’impuls de l’economia circular, la simbiosi industrial i un consum basat en productes sostenibles i de proximitat.

Distribució urbana de mercaderies

El fort increment que ha experimentat el comerç electrònic en els darrers anys ha constatat la necessitat de coordinar la distribució urbana de mercaderies optimitzant els desplaçaments, compactant les càrregues, ordenant la logística i fomentant l’ús de modes menys contaminants.

Producció sostenible

La producció d’aliments a la regió metropolitana de Barcelona ha de tendir a un compliment cada cop major dels criteris de sostenibilitat. La proximitat hi contribueix reduint l’impacte ambiental del transport, però també cal avançar en tres direccions: millor gestió de recursos, com l’aigua o el sòl; tècniques de producció més sostenibles, i protecció i recuperació de varietats locals.

Distribució i comercialització

Els productes de proximitat solen tenir dificultats per arribar al mercat, fora del seu entorn més immediat. Per treure profit del potencial de mercat de la regió metropolitana de Barcelona, cal comptar amb canals de comercialització adequats i punts de venda que reconeguin i posin en valor la producció local. Aquests canals, a més, han d’apropar les persones productores a les consumidores.

Consum responsable

L’actitud, individual i col·lectiva, de les persones consumidores és clau per aconseguir impulsar la producció de proximitat i, en general, la sostenibilitat del sistema alimentari, que és un requisit bàsic per fer-lo també més saludable. Des de la tria dels productes fins al seu ús adequat i la minimització del malbaratament i les deixalles cal plantejar la nostra alimentació amb una mirada conscient i responsable.