Vés al contingut
Assegurar que el treball permet sostenir una vida en condicions dignes
Què volem assolir el 2030?

El 2030 s’haurà assegurat l’assoliment dels nivells salarials dels convenis col·lectius vigents sobre la base d’un salari mínim de referència adaptat a la realitat de la regió metropolitana de Barcelona

Les rendes del treball, principal font d’ingressos a la majoria de les llars i pedra angular del sistema actual de protecció social, han de mantenir-se en uns nivells que garanteixin assolir els ingressos per sostenir una vida digna. Així mateix, l’estructura productiva ha d’impulsar la generació d’un nombre creixent d’ocupacions amb salaris i condicions prou atractius per retenir el talent i estimular la participació del jovent en el mercat laboral.

19
Organitzacions participants
3
Sessions de treball
Mapa missió 'Nivells de renda suficients'
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
1
Fi de la pobresa
4
Educació de qualitat
5
Igualtat de gènere
8
Treball decent i creixement econòmic
9
Indústria, innovació i infrastructura
10
Reducció de les desigualtats
17
Aliances per aconseguir els objectius