Vés al contingut

Noves Oportunitats Educatives 4.10 (NOE)

Noves Oportunitats Educatives 4.10
Sector públic
Supramunicipal
Inactiu
Objectius del projecte

El projecte Noves Oportunitats Educatives – NOE 4.0 pretén lluitar contra l’abandonament escolar prematur a partir de la coordinació dels diversos ajuntaments, equipaments i serveis municipals amb la resta d’agents del territori.

Descripció del projecte

Davant de l’abandonament escolar prematur es necessita una resposta per part del món local que alhora requereix dimensionar el fenomen i consolidar estratègies a escala local, universalitzar la informació de la població jove de 16 a 24 anys, identificar la població en risc, estructurar xarxes interprofessionals que actuïn coordinadament en els respectius contextos territorials, comptar amb pautes i mecanismes per a una orientació i un acompanyament integral i longitudinal, i disposar de recursos educatius de transició de nova oportunitat educativa. Requereix, en definitiva, garantir la continuïtat educativa de tots i totes les joves fins que no només obtinguin un títol, sinó —i sobretot— que adquireixin les competències necessàries per desenvolupar amb èxit un projecte de vida personal, social i professional.

El projecte incorpora els següents objectius:

  1. Reduir el risc d’abandonament escolar prematur (AEP) mitjançant un sistema integral i longitudinal d’orientació i acompanyament amb el suport tecnològic compartit que vertebri i universalitzi la informació de la població jove de 16 a 24 anys en risc a escala local.
  2. Augmentar el potencial dels contextos locals per lluitar contra l’abandonament escolar prematur.
  3. Millorar l’equitat educativa mitjançant una resposta focalitzada en el jovent més vulnerable.
  4. Fomentar en la població juvenil la socialització, l’autonomia i la vinculació amb el seu entorn a través dels equipaments juvenils.

Aquest projecte compta amb la participació de diversos municipis metropolitans i l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, i l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis de la Diputació de Barcelona.

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Vulnerabilitat econòmica

La pobresa és el principal factor de vulnerabilitat en la nostra societat, així que cal incidir-hi de manera directa per ajudar les persones que es troben en aquesta situació, o en risc de caure-hi, utilitzant de manera eficient i efectiva instruments que els permetin disposar d’uns nivells suficients de renda a partir dels quals superar factors de dependència.

Contacte

Francesca Alaminos Escoz, gerenta de Serveis d'Educació
gs.educacio@diba.cat

Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona
Recinte Escola Industrial, Edifici del Rellotge
Comte d’Urgell, 187
Barcelona (08036)
93 402 22 63