Properes activitats

Actes del PEMB

Actes externs

Activitats passades

La darrera missió que es presentarà a la Gira del Compromís Metropolità 2030 pel territori de l'RMB serà 'Vitalitat cultural' el 30 de setembre a Rubí. 

La Gira de presentació de les missions culmina amb l'acte de presentació del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la regió metropolitana.