Vés al contingut

Vallès Circular

Taller economia circular
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Iniciativa territorial multiactor per promoure i impulsar l'economia circular al Vallès Occidental, millorar la competitivitat, la qualitat de vida i el medi ambient mitjançant noves formes de producció i consum.

Descripció del projecte

L’espai de governança "Vallès Circular" es configura a partir de l'Acord Vallès Circular, signat per entitats comarcals, alcaldesses, alcaldes i altres actors clau, amb l'objectiu de promoure l'economia circular al Vallès Occidental. Aquesta iniciativa situa la comarca a l'avantguarda de la promoció d'un model econòmic sostenible, fomentant la col·laboració públic-privada i la integració dels principis de l'economia circular en les polítiques de desenvolupament econòmic, social i ambiental.


L'Acord es va signar el 2017 amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de transformar el model de consum i producció mitjançant millores competitives a les empreses i el desenvolupament social sostenible. Aquest acord es basa en la tasca prèvia de la Xarxa d'entitats per a l'impuls de l'economia circular al Vallès Occidental. 


Des de la formalització de l’acord al llarg dels anys s’ha avançat progressivament per tal de dotar de major abast i/o concreció algunes de les línies prioritàries d’intervenció. Aquestes s’han definit en funció dels reptes territorials identificats en cada moment i incorporant, en alguns casos, abordatges sectorials i/o de cadena de valor com l’aprofitament alimentari i/o la transició energètica entre d’altres. 


El Consell Comarcal lidera aquest impuls de manera transversal, amb la participació activa de totes les àrees i la interconnexió de projectes i propostes compartides amb diversos agents del territori. 


El projecte Vallès Circular continua creixent, com a espai de governança, oferint la possibilitat de sumar-se a empreses i entitats compromeses amb l'economia circular. Això crea una comunitat que comparteix objectius, reptes, recursos i sinergies per avançar cap a un model econòmic més sostenible.


Al mateix temps, el projecte Vallès Circular ha permès l’execució i desenvolupament de projectes concrets al territori que han propiciat l’entrada de nous actors a l’Acord i l’abordatge de nous àmbits de treball. Actualment, el projecte Recooperem de sostenibilitat alimentaria, el Servei comarcal de Biomassa Forestal o el projecte de Rehabilitació energètica a la indústria i la llar s’han convertit en tres puntals de l’economia circular a la comarca. 


L’any 2019 el projecte va rebre el premi BASF a la millor pràctica en Economia circular de administracions Públicas. També s’ha presentat com a bona pràctica en diverses jornades i congressos especialitzats així com a la Cimera Mundial del Clima COP25 (Madrid 2019) 

Àmbits d'intervenció
Espais d'activitat econòmica

Resulta fonamental garantir la disponibilitat d’espais adequats per a les diverses activitats econòmiques, en un context de descarbonització i digitalització, facilitant la reconversió d’espais actualment existents i promovent nous espais, garantint-ne la sostenibilitat, una distribució territorial harmònica i l’equilibri amb altres usos.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Model d’empresa

L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Economia circular i model de consum

És primordial establir un canvi del sistema econòmic actual basat en el consum dels recursos naturals i l’augment de les desigualtats socials, cap a un model més just i sostenible. Cal impulsar un model de desenvolupament que respecti el territori i fomenti l’ocupació de qualitat, mitjançant l’impuls de l’economia circular, la simbiosi industrial i un consum basat en productes sostenibles i de proximitat.