Vés al contingut

Connectem Barcelona. Projecte pilot d’inclusió digital a Trinitat Nova

Família beneficiària de Connectem Barcelona
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Barri
Inactiu
Objectius del projecte

Implementar diverses polítiques de prestació i capacitació digital de població vulnerable i avaluar-les per determinar l’impacte que tenen i explorar vies de millora.

 

Descripció del projecte

Connectem Barcelona és una prova pilot que va facilitar l’accés físic a internet de qualitat i donar la capacitació pel seu ús ben aprofitat a 400 llars vulnerables del barri de la Trinitat Nova, al districte de Nou Barris, per avaluar l’impacte que generava en la reducció de la bretxa digital, la nova font de desigualtats socials, correlacionada amb d’altres bretxes.

Connectem Barcelona forma part del plantejament de la ciutat per a una transició digital justa, que busca assolir la bretxa digital zero. Ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses entitats i empreses implicades:

  • Entitats i equipaments: Càritas i Cibernàrium (Barcelona Activa).
  • Empreses col·laboradores i representants de l’ecosistema tecnològic a Catalunya: Parlem, Orange, Vodafone, Mobile World Capital, Lenovo i Ingeus.

El projecte consisteix a avaluar l’impacte que té disposar de connexió física, a la xarxa i amb ordinadors portàtils, i també avaluar si millora quan s’acompanya d’accions de capacitació i formació en l’ús d’internet i els recursos que s’ofereixen. Les conclusions extretes permeten definir millor les polítiques digitals per eliminar la bretxa digital a tota la ciutat.

El desplegament de la primera fase del projecte Connectem Barcelona va confirmar que la bretxa digital és molt més pronunciada entre els col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica: la manca d’accés i sobretot la manca de capacitació en l’entorn digital va quedar palesa en el conjunt de persones beneficiàries del projecte.

Les persones beneficiàries van demostrar l’interès que els desperta una oportunitat d’accedir al coneixement necessari per poder aprofitar totes les possibilitats de l’entorn digital, més enllà de la connexió que molts ja puguin tenir. I aquest és un dels aspectes que cal focalitzar de cara a l’escalat del projecte a tota la ciutat.

I en termes organitzatius destaca la motivació i predisposició per part de tots els agents i les entitats implicades. El repte de tancar la bretxa és entès i compartit no només pels agents socials, sinó també pel sector de la tecnologia i les comunicacions. La xarxa de partenariats i col·laboracions per al Connectem Barcelona ha estat molt profitosa.

 

Àmbits d'intervenció
Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Contacte

93 413 27 17

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
C/ València, 344
Barcelona (08009)