Mataró ciutat cuidadora vol ser un HUB del coneixement per a l’autonomia i la qualitat de vida. 

Per aconseguir-ho, desenvolupa solucions innovadores per l’acompanyament a un envelliment actiu i per...

El projecte NOE pretén lluitar contra l’abandonament escolar prematur (AEP) a partir de la coordinació dels diferents ajuntaments, equipaments i serveis municipals amb la resta d’agents del territori.

El projecte vol reforçar i millorar els serveis públics locals de cures, especialment el suport a l’atenció social domiciliària i la teleassistència, així com els recursos per a les...

Aprofitar propietats privades buides per crear un sistema cooperatiu d’habitatge assequible.

Aquest és l’objectiu del projecte Lloguem, mitjançant la generació d’un estoc d’habitatges assequibles dirigits a famílies amb rendes baixes...

Mobilitzar habitatges provinents de diferents fonts per a destinar-los a persones i famílies en situació d’exclusió social, a través de la gestió integral en col·laboració amb ajuntaments.

Oferir una assistència social amb habitatge digne i acompanyament integral temporal per a famílies monomarentals amb fills i filles a càrrec i en situació de sensellar al territori del Besòs...