Vés al contingut

Mataró ciutat cuidadora vol ser un hub del coneixement per a l’autonomia i la qualitat de vida. 

Per aconseguir-ho, desenvolupa solucions innovadores per a l’acompanyament a un envelliment actiu i...

El projecte Noves Oportunitats Educatives – NOE 4.0 pretén lluitar contra l’abandonament escolar prematur a partir de la coordinació dels diversos ajuntaments, equipaments i serveis municipals amb la resta d’agents...

El projecte vol reforçar i millorar els serveis públics locals de cures, especialment el suport a l’atenció social domiciliària i la teleassistència, així com els recursos per a les...

Aprofitar les propietats privades buides per a crear un sistema cooperatiu d’habitatge assequible a través de Bloc Cooperatiu.

Aquest és l’objectiu de Lloguem! Yes, We Rent! Generar un estoc...

Mobilitzar habitatges provinents de diferents fonts per a destinar-los a persones i famílies en situació d’exclusió social, a través de la gestió integral en col·laboració amb ajuntaments.

Oferir una assistència social amb habitatge digne i acompanyament integral temporal per a famílies monomarentals amb fills i filles a càrrec, i en situació de sensellar al territori del Besòs. ...