Vés al contingut

Mataró ciutat cuidadora vol ser un hub del coneixement per a l’autonomia i la qualitat de vida. 

Per aconseguir-ho, desenvolupa solucions innovadores per a l’acompanyament a un envelliment actiu i...

El projecte Noves Oportunitats Educatives – NOE 4.0 pretén lluitar contra l’abandonament escolar prematur a partir de la coordinació dels diversos ajuntaments, equipaments i serveis municipals amb la resta d’agents...

El projecte vol reforçar i millorar els serveis públics locals de cures, especialment el suport a l’atenció social domiciliària i la teleassistència, així com els recursos per a les...

Aprofitar propietats privades buides per crear un sistema cooperatiu d’habitatge assequible.

Aquest és l’objectiu que pretén assolir el projecte Lloguem! Yes, We Rent!, mitjançant la generació d’un estoc d’habitatges...

Mobilitzar habitatges provinents de diferents fonts per a destinar-los a persones i famílies en situació d’exclusió social, a través de la gestió integral en col·laboració amb ajuntaments.

Oferir una assistència social amb habitatge digne i acompanyament integral temporal per a famílies monomarentals amb fills i filles a càrrec, i en situació de sensellar al territori del Besòs. ...