Vés al contingut

Promoció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús - Antiga Casa dels Mestres

Foto Casa dels Mestres Mollet
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

Rehabilitar l’antic edifici Casa dels Mestres per convertir-lo en habitatge social en règim cooperatiu en cessió d’ús, per albergar fins a 14 habitatges per a persones vulnerables residents a Mollet. 

Un projecte pensat des d’una lògica comunitària i com a llavor d’un model alternatiu d’accés a l’habitatge, basat en una fórmula pionera i innovadora a Catalunya que no només cerca habitatges més assequibles, sinó que cerca també recuperar xarxes que permetin generar una vida comunitària a través d’espais col·lectius, com un pati interior que serà el cor del projecte. L’edifici sostenible comptarà amb certificació energètica A i de consum pràcticament zero. 

Descripció del projecte

Amb un model a mig camí entre la propietat i el lloguer, més just i assequible, sense ànim de lucre i en pro de l’interès general, on la propietat de l’habitatge és col·lectiva i roman sempre en el si de la cooperativa, es fa un contracte de cessió d’ús al soci o sòcia que viurà en l’habitatge en particular. 

La promoció d’habitatge s’adreça a persones residents a Mollet, inscrites en el registre d’habitatge protegit i sòcies de la cooperativa Sostre Cívic. 

La proposta de rehabilitació de l’edifici planteja dos habitatges grans de cinc habitacions destinats a habitatge compartit per a joves, de dormitoris d’entre 18 i 20 metres quadrats i amb un espai compartit de cuina-menjador. També vuit habitatges de dos dormitoris amb bany i cuina menjador, d’uns 40-50 metres quadrats, i, per últim, quatre habitatges de tres dormitoris i cuina-menjador d’uns 60 metres quadrats per acollir famílies més grans. A les plantes primera i segona, i a la terrassa es proposen espais comunitaris oberts també al veïnat. Tot plegat té en compte un model de construcció més eficient, amb un aïllament adequat per reduir el consum energètic, així com apostar per l’ús d’energies renovables, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

L’Ajuntament es compromet a garantir l’assequibilitat dels habitatges mitjançant una aportació econòmica de 550.000 €, que permetrà que la totalitat dels habitatges siguin destinats a col·lectius específics de la ciutat amb problemes d’emancipació, amb la voluntat de garantir el dret a l’habitatge. 

Dins de les etapes del projecte es troben la fase d’estudis previs per a la seva viabilitat, l’aportació econòmica del consistori, determinar les bases d’adjudicació a les futures usuàries i aprovar en el ple la cessió de l’edifici a Sostre Cívic. 

Les persones que hi conviuran hauran de fer-se sòcies de Sostre Cívic i pagaran una quota mensual per al dret d’ús dels habitatges que podria ser un 25-30 % més baixos que el cost d’un habitatge de lloguer de protecció oficial, segons els estudis previs fets per l’Ajuntament i la cooperativa. 

Àmbits d'intervenció
Recursos energètics

La transició energètica és un procés clau i que s’ha de donar de manera progressiva i democràtica per tal de reduir les emissions de GEH i, per tant, mitigar els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, cal avançar cap a la substitució de l’energia d’origen fòssil per energia local i renovable, la disminució del consum, l’augment de l’eficiència i l’autoproducció.

Economia circular i model de consum

És primordial establir un canvi del sistema econòmic actual basat en el consum dels recursos naturals i l’augment de les desigualtats socials, cap a un model més just i sostenible. Cal impulsar un model de desenvolupament que respecti el territori i fomenti l’ocupació de qualitat, mitjançant l’impuls de l’economia circular, la simbiosi industrial i un consum basat en productes sostenibles i de proximitat.

Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.

Cost de l’habitatge

Les actuacions per reduir el cost de l’habitatge de lloguer a través d’instruments de finançament, de regulació i d’estabilització de preus, especialment en àrees de demanda forta i acreditada, són mesures per transformar el mercat de l’habitatge i fer-ne créixer el valor públic.

Rehabilitació d’habitatges i edificis

L’aprofitament del parc d’habitatge existent a la ciutat consolidada i la seva mobilització al parc d’habitatge assequible requereix processos de rehabilitació energètica, adaptació climàtica i adequació morfològica dels habitatges i edificis. Aquesta onada de rehabilitació pot millorar l’eficiència en l’ús de l’habitatge i, en conseqüència, reduir les despeses de la llar.

Altres participants
Contacte

bhabitatge@molletvalles.cat  
Casa de la Vila, planta 1
Mollet del Vallès (08100)
Obert de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores.
649611924 / 659303945