Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB)

Imatge - La galàxia de l'O-HB
Acadèmia
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) és un instrument supramunicipal dedicat a la recerca i l’anàlisi de dades relacionades amb l’habitatge. La seva finalitat és donar suport al disseny i avaluació de les polítiques públiques d’habitatge en l’àmbit metropolità. Va ser creat el 2017 com una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de l’Associació de Gestors d’Habitatge Social (GHS). Des del 2018, està integrat en l’estructura de l’Institut d’Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona (IERMB).

Descripció del projecte

L’activitat de l’O-HB pivota al voltant de sis capítols temàtics (persones i llars, parc d’habitatges, construcció i rehabilitació, mercat, problemes d’accés i permanència i polítiques) que s’estructuren en 3 eixos de treball: sistema d’indicadors, laboratoris i col·laboracions; aquests es complementen mútuament i es consoliden al llarg dels anys.

La dedicació principal de l’Observatori en els darrers cinc anys ha estat:

 1. La construcció d’un sistema d’indicadors d’habitatge per tal de detectar aquells temes de més interès que serveixin per avaluar i dissenyar les polítiques d’habitatge. Per poder tenir accés a les dades, l’Observatori ha realitzat convenis de col·laboració amb institucions públiques i privades. D’altra banda, aquests indicadors s’analitzen anualment a l’informe “L’habitatge a la metròpolis de Barcelona”, disponible des de l’any 2017.
 2. L’elaboració d’estudis de caràcter estratègic, anomenats laboratoris, que emplenen buits d’informació existents, ja sigui a partir de l’explotació i l’encreuament de bases de dades que fins ara no s’exploraven, o bé mitjançant la creació de noves dades. Destaquen:
 • Estructura i concentració de la propietat de l’habitatge (2018-2022)
 • Oferta i demanda de lloguer a partir dels portals immobiliaris (2018-2022)
 • Estratègies i potencial de rehabilitació (2019-2022)
 • Impacte de la Llei 11/2020 en el mercat de lloguer a la demarcació de Barcelona (2022)
 • Envelliment i habitatge. La dimensió econòmica i socioassistencial de l’autonomia residencial de les persones grans: perspectives de futur a l’àmbit metropolità (2019)
 • Cobertura de les necessitats d’habitatge a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Del PTSH al PDU (2018)
 1. Realització de recerques, en el marc de convenis de col·laboració, que responen a demandes específiques de l’Ajuntament de Barcelona o bé d’altres administracions. Destaquen:
 • AMB en Xifres. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (2018-2022)
 • State of Housing Barcelona i Catalunya. Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (2021-2022)
 • Exclusió residencial – PDU. Àrea Metropolitana de Barcelona (2021-2022)

 

 1. Participació en diferents iniciatives, debats i congressos a través d’entitats internacionals del món de l’habitatge. Destaquen:
 • Smart City Congress
 • BBConstrumat
 • ENHR

 

Els projectes desenvolupats a l’Observatori es poden consultar al portal web www.ohb.cat i per mitjà de la secció de “Notícies” es pot fer un seguiment de les activitats de difusió i comunicació. D’altra banda, el visualitzador dinàmic permet accedir a la informació produïda, a més de servir com a eina de consulta i repositori de dades en obert per a l’administració i la ciutadania. Aquest té l’objectiu d’esdevenir un portal de referència de noves dades pel sector de l’habitatge a Barcelona i la resta de l’àrea metropolitana.

Àmbits d'intervenció
Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.

Cost de l’habitatge

Les actuacions per reduir el cost de l’habitatge de lloguer a través d’instruments de finançament, de regulació i d’estabilització de preus, especialment en àrees de demanda forta i acreditada, són mesures per transformar el mercat de l’habitatge i fer-ne créixer el valor públic.

Ingressos de les llars

Amb l’objectiu de tancar la bretxa entre oferta i demanda, és fonamental incidir sobre la capacitat econòmica de les llars a través d’una política activa d’ocupació, la millora dels salaris i rendes complementàries, així com l’increment de subvencions i ajudes al lloguer i els subministraments per als col·lectius en risc d’exclusió social.

Rehabilitació d’habitatges i edificis

L’aprofitament del parc d’habitatge existent a la ciutat consolidada i la seva mobilització al parc d’habitatge assequible requereix processos de rehabilitació energètica, adaptació climàtica i adequació morfològica dels habitatges i edificis. Aquesta onada de rehabilitació pot millorar l’eficiència en l’ús de l’habitatge i, en conseqüència, reduir les despeses de la llar.

Líders del projecte
Altres participants
Contacte

info@ohb.cat

Plaça de la Vila de Gràcia 6, baixos

Barcelona (08012)

93 002 32 55