Vés al contingut

Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB)

Imatge - La galàxia de l'O-HB
Acadèmia
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Recerca i l’anàlisi de dades relacionades amb l’habitatge a través d’un instrument supramunicipal per donar suport al disseny i l’avaluació de les polítiques públiques d’habitatge en l’àmbit metropolità. 

L’OH-B va ser creat el 2017 com una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de l’Associació de Gestors d’Habitatge Social – GHS. I des del 2018 està integrat en l’estructura de l’Institut d’Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona – IERMB. 

Descripció del projecte

L’activitat de l’O-HB pivota al voltant de sis capítols temàtics: persones i llars, parc d’habitatges, construcció i rehabilitació, mercat, problemes d’accés i permanència, i polítiques, que s’estructuren en quatre eixos de treball complementaris, que consoliden aquestes línies de treballs des de la seva creació: 

 1. La construcció d’un sistema d’indicadors d’habitatge per tal de detectar aquells temes de més interès que serveixin per avaluar i dissenyar les polítiques d’habitatge. Per accedir a les dades, l’Observatori ha realitzat convenis de col·laboració amb institucions públiques i privades. D’altra banda, aquests indicadors s’analitzen anualment a l’informe “L’habitatge a la metròpolis de Barcelona”, disponible des de l’any 2017. 

 1. L’elaboració d’estudis de caràcter estratègic o laboratoris que emplenen buits d’informació existents, ja sigui a partir de l’explotació i l’encreuament de bases de dades que fins ara no s’exploraven o bé mitjançant la creació de noves dades. 

 • Estructura i concentració de la propietat de l’habitatge (2018-2022). 

 • Oferta i demanda de lloguer a partir dels portals immobiliaris (2018-2022). 

 • Estratègies i potencial de rehabilitació (2019-2022). 

 • Impacte de la Llei 11/2020 en el mercat de lloguer a la demarcació de Barcelona (2022). 

 • Envelliment i habitatge. La dimensió econòmica i socioassistencial de l’autonomia residencial de les persones grans: perspectives de futur a l’àmbit metropolità (2019). 

 • Cobertura de les necessitats d’habitatge a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Del PTSH al PDU (2018). 

 1. Realització de recerques, en el marc de convenis de col·laboració, que responen a demandes específiques de les administracions municipals. 

 • AMB en xifres. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (2018-2022). 

 • State of Housing Barcelona i Catalunya. Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (2021-2022). 

 • Exclusió residencial – PDU. Àrea Metropolitana de Barcelona (2021-2022). 

 1. Participació en iniciatives, debats i congressos a través d’entitats internacionals del món de l’habitatge. 

 • Smart City Congress. 

 • BBConstrumat. 

 • ENHR. 

El visualitzador dinàmic de l’OH-B permet accedir a la informació produïda, i serveix com a eina de consulta i repositori de dades en obert per a l’Administració i la ciutadania, que pot esdevenir un portal de referència de noves dades per al sector de l’habitatge a Barcelona i la resta de la metròpoli. 

Àmbits d'intervenció
Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.

Cost de l’habitatge

Les actuacions per reduir el cost de l’habitatge de lloguer a través d’instruments de finançament, de regulació i d’estabilització de preus, especialment en àrees de demanda forta i acreditada, són mesures per transformar el mercat de l’habitatge i fer-ne créixer el valor públic.

Ingressos de les llars

Amb l’objectiu de tancar la bretxa entre oferta i demanda, és fonamental incidir sobre la capacitat econòmica de les llars a través d’una política activa d’ocupació, la millora dels salaris i rendes complementàries, així com l’increment de subvencions i ajudes al lloguer i els subministraments per als col·lectius en risc d’exclusió social.

Rehabilitació d’habitatges i edificis

L’aprofitament del parc d’habitatge existent a la ciutat consolidada i la seva mobilització al parc d’habitatge assequible requereix processos de rehabilitació energètica, adaptació climàtica i adequació morfològica dels habitatges i edificis. Aquesta onada de rehabilitació pot millorar l’eficiència en l’ús de l’habitatge i, en conseqüència, reduir les despeses de la llar.

Líders del projecte
Contacte

info@ohb.cat
Observatori Metropolità de l'Habitatge
Plaça de la Vila de Gràcia 6, baixos
Barcelona (08012)
93 002 32 55