Vés al contingut
Reduir la vulnerabilitat urbana i les desigualtats entre barris de la regió metropolitana per garantir la igualtat d’oportunitats a tota la població
Què volem assolir el 2030?

El 2030, la població amb rendes baixes no superarà el 25 % en el conjunt de barris vulnerables de la regió metropolitana de Barcelona

Els barris amb majors dèficits urbanístics i menor atractiu per viure-hi acaben acollint la població de rendes més baixes, la qual cosa genera segregació residencial. Es tracta de barris amb alta densitat demogràfica, habitatges i espais públics d’escassa qualitat, dèficits d’equipaments i de serveis, o menys opcions de mobilitat. Cal actuar, doncs, per millorar les condicions urbanístiques i d’integració social dels barris més vulnerables i les condicions de vida de la seva població.

14
Organitzacions participants
3
Sessions de treball
Mapa missió 'Cohesió territorial'
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
1
Fi de la pobresa
3
Salut i benestar
4
Educació de qualitat
5
Igualtat de gènere
7
Energia assequible i no contaminant
8
Treball decent i creixement econòmic
10
Reducció de les desigualtats
11
Ciutats i comunitats sostenibles
16
Pau, justícia i institucions sòlides
17
Aliances per aconseguir els objectius