Vés al contingut

Apropa Cultura: des de 2006 obrint portes!

Campanya Mai soles
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Facilitar l’accés i la participació en activitats culturals a població en diferents situacions de vulnerabilitat que té dificultats per accedir-hi, i fer-ho de forma col·lectiva per facilitar la seva socialització. 

Descripció del projecte

La plataforma Apropa cultura treballa des del seus inicis, el 2006, en l’accessibilitat de la cultura a tota la població que hi té dificultats, i cada curs el dediquen a un dels col·lectius amb aquestes dificultats. La seva ferma defensa del poder transformador de la cultura per al conjunt de la societat i la voluntat de realització efectiva dels drets culturals per a la població més vulnerable va portar als seus impulsors a crear aquesta xarxa de programadors culturals, amb abast a tota la regió metropolitana de Barcelona, així com a replicar-la en altres àmbits territorials (resta de províncies catalanes, Illes Balears, Madrid o Guipúscoa). 

En cada campanya anual, es marquen uns objectius inicials adaptats i específics per al col·lectiu a qui s’orienta i es dissenya un programa d’activitats culturals en col·laboració amb entitats que hi treballen diàriament i amb els equipaments culturals habituals (vegeu el llistat d’equipaments i institucions col·laboradores). En general, els objectius plantejats giren entorn a generar un major benestar psicosocial per a les persones del col·lectiu; a donar visibilitat al col·lectiu en situació de vulnerabilitat i a la tasca que realitzen les entitats socials; i a contribuir a fer una societat més inclusiva.

Així, la temporada 2021/22 es va centrar en el col·lectiu de gent gran en situació d'aïllament o dependència, les persones que més van patir la davallada en sortides culturals i la soledat durant i després de la pandèmia per Covid-19. Per això es va treballar amb les entitats que atenen aquest col·lectiu, com residències, centres de dia, entitats del 3r sector, serveis i centres socials que afronten molts reptes per millorar la qualitat de vida d’aquestes persones.

Les activitats dissenyades en cada campanya poden ser jornades d’exposició i debat, cicles de xerrades, visites i tallers a museus, concerts, espectacles de dansa i teatre als equipaments o a residències, a més de l’acte de presentació de campanya i els serveis d’autocars per als trasllats de les persones invitades.
És de destacar que el programa s'adreça a les persones del col·lectiu triat però també als professionals de l'àmbit social i dels equipaments culturals amb qui es comparteixen experiències vinculades a aquest col·lectiu.

 

Àmbits d'intervenció
Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Drets culturals

La tasca de garantir la diversitat cultural i el dret de les persones a participar en la cultura, en un sentit ampli, s’ha de complementar amb la disponibilitat dels recursos humans i econòmics necessaris per elaborar, executar i avaluar l’impacte de les polítiques culturals que s’implementen en la regió metropolitana de Barcelona, començant per la disponibilitat de dades específiques, significatives i territorialitzades.

Impacte social

El paper de la cultura en la millora del benestar i la salut s’ha demostrat durant la pandèmia i ha contribuït a superar moments d’incertesa i aïllament social. Així mateix, la interacció de la cultura amb altres àmbits com ara l’educació, la salut, la sostenibilitat o el model alimentari pot contribuir a impulsar canvis i acostar-nos a un model de societat més justa, equitativa i sostenible.

Governança i articulació territorial

Els projectes culturals supramunicipals i els sistemes d’itinerància contribueixen a una millor articulació territorial de la metròpoli, contraresten la centralitat de Barcelona i garanteixen una distribució territorial més equitativa de l’oferta cultural. La coordinació i el treball en xarxa dels agents culturals és fonamental per aconseguir una millor distribució de l’activitat cultural i alhora preservar la idiosincràsia dels municipis que integren la regió metropolitana.