Vés al contingut

Xcelence – Escoles que inspiren, als centres de secundària de Vilafranca del Penedès

Signatura de l'acord pel projecte Xcelence
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

Aconseguir un sistema d’orientació escolar eficaç i de qualitat als centres docents del municipi per tal de combatre l’abandonament prematur dels estudis i estimular en l’alumnat els seus àmbits d’interès.

Descripció del projecte

Els nou centres d’educació secundària de Vilafranca del Penedès participen de manera conjunta en el projecte Xcelence – Escoles que inspiren, un projecte per implementar la funció d’orientació educativa amb la finalitat de combatre l’abandonament prematur dels estudis, que van idear la Fundación Bertelsmann i la Fundación Empieza por Educar el 2020, a partir de les millors pràctiques internacionals en la matèria. Aquesta iniciativa potencia l’orientació educativa en els centres, inspirada en el model d’èxit britànic The Good Career Guidance de la Fundació Gatsby, basat alhora en bones pràctiques internacionals.

L’Xcelence ofereix a les escoles un model de referència i un instrument d’anàlisi que proporciona un diagnòstic específic capaç de detectar les millores necessàries en cada centre educatiu per aconseguir una orientació de qualitat. Concretament, treballa tres àmbits clau:

  • El desenvolupament personal i professional dels joves.
  • La participació en els centres educatius.
  • La implicació de les empreses per acostar la realitat del món laboral als joves d’educació secundària.

En concret, els canvis que proposa el model es dirigeixen a facilitar la coordinació interna i externa entre tots els agents implicats en l’orientació, i la vinculació de les assignatures amb àmbits professionals i experiències en contextos laborals; i, especialment, destaca la creació d’un nou rol docent, el coordinador/a d’estratègies academicorofessionals (CEAP), que s’encarrega de dissenyar i coordinar, tan internament com externament, la funció i el sistema d’orientació al centre. Tot això amb la finalitat d’estimular en l’alumnat els seus àmbits d’interès.

El model Xcelence reconeix l’orientació com un element estratègic i transversal per l’elevat impacte positiu que té en la preparació dels estudiants i en la reducció de les taxes d’abandonament escolar prematur. Sovint els centres educatius no han tingut prou recursos per formar-se i posar-ho en pràctica, i l’Ajuntament, mitjançant aquest projecte, vol ajudar a formar les persones i els equips orientadors de cada centre, a partir d’aquest model ja contrastat. Als centres on s’ha posat en funcionament, en el primer any han millorat els resultats en tots els àmbits clau, i els CEAP han incrementat les seves competències i se senten preparats i satisfets de la formació rebuda.
 

Àmbits d'intervenció
Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Vulnerabilitat econòmica

La pobresa és el principal factor de vulnerabilitat en la nostra societat, així que cal incidir-hi de manera directa per ajudar les persones que es troben en aquesta situació, o en risc de caure-hi, utilitzant de manera eficient i efectiva instruments que els permetin disposar d’uns nivells suficients de renda a partir dels quals superar factors de dependència.

Contacte

Formulari de contacte
Regidoria d’Educació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14
Vilafranca del Penedès (08720)
93 892 03 58

 

info@fundacionbertelsmann.org 
Fundació Bertelsmann 
Travessera de Gràcia 47-49
Barcelona (08021)
93 268 73 73

 

carles.lopez@empiezaporeducar.org 
Carles López Fraile, director d'ExE Catalunya
Fundación Empieza por Educar