Penedès circular

Logo Penedès circular
Sector públic
Sector privat
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

Programa que convida a les empreses a iniciar un procés de transformació cap a l’economia circular i la simbiosi industrial com a estratègia per a la competitivitat i la reactivació econòmica. 

Busca identificar quines necessitats i oportunitats hi ha en el teixit productiu de la comarca per poder fer la transició cap a l'economia circular.  

Descripció del projecte

A partir de diferents accions s’ajudarà a empreses i persones emprenedores que encara no estiguin en aquest camí a iniciar-s’hi i també, a aportar suport a les que ja han començat en l’economia circular amb projectes que millorin la seva transició cap a la circularitat.  

Els principis són:  

 • Optimitzar els recursos.  
 • Prioritzar l’ús a la possessió, pagant pel servei i no pel producte.  
 • Promoure la reparació de productes.  
 • Fomentar el reciclatge de materials. 
 • Aprofitar energèticament els residus que ja no poden ser reciclats.  
 • Preservar el capital natural, equilibrant els fluxos de recursos renovables.  

El fet de repensar el cicle de vida dels productes des d’una perspectiva circular, obre nous models de negoci rendibles en termes econòmics per a l’empresa. Per això, és essencial la innovació en materials, en producte, en processos i en organització.  Aquests són alguns dels beneficis que pot aportar a les empreses:  

 • Augment de la productivitat dels recursos.  
 • Estalvi de costos.  
 • Nous models de relació amb proveïdors i clients.  
 • Diferenciació de la competència.  
 • Afegeix valor a la marca.  
 • Accés a nous mercats.  
 • Sumar-se a la innovació sostenible.  

El programa, ha dut a terme una identificació de les oportunitats en matèria d'economia circular que hi ha al territori. S'ha elaborat una diagnosi per saber quin és el punt de partida i s’ha pogut conèixer què es genera a nivell de residus, quin ús es fa de l'aigua, els consums energètics, i identificar les possibles sinergies que es poden crear entre empreses per ser més circulars i optimitzar recursos, econòmics, socials, ambientals.  

La diagnosi inclou propostes de futur i la informació ja obtinguda en altres estudis i plans. S'han analitzat les tendències esperades en l’àmbit estatal i europeu en els horitzons 2030 i 2050 especialment en les temàtiques de l’ús de recursos, residus i transició energètica amb la idea de poder realitzar una diagnosi adaptada a les noves directrius de l’economia del futur.  

Les empreses que ho desitgen poden comptar amb l'assessorament del grup d’experts per analitzar les oportunitats d'implementar processos que millorin la sostenibilitat en l’empresa.  

Altres organitzacions que hi participen: Mancomunitat Penedès Garraf, FEGP, INNOVI, Coopsetània, Entrem, Aj. Els Monjos, CCAP, ACCIÓ, UPC, IRTA.

Àmbits d'intervenció
Economia circular i model de consum

És primordial establir un canvi del sistema econòmic actual basat en el consum dels recursos naturals i l’augment de les desigualtats socials, cap a un model més just i sostenible. Cal impulsar un model de desenvolupament que respecti el territori i fomenti l’ocupació de qualitat, mitjançant l’impuls de l’economia circular, la simbiosi industrial i un consum basat en productes sostenibles i de proximitat.

Líders del projecte
Altres participants
Contacte