Vés al contingut

Penedès circular

Imatge Penedès Circular
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Programa que fomenta que les organitzacions comencin un procés de transformació cap a la simbiosi industrial i l’economia circular, com a estratègia per a la reactivació econòmica i la competitivitat.

El projecte busca identificar les oportunitats i necessitats que hi ha en el teixit productiu de la comarca per poder fer un pas en el camí cap a l’economia circular.

Descripció del projecte

Mitjançant diversos tipus d’actuacions, el programa ajudarà persones i empreses emprenedores que encara no estiguin en el camí de la simbiosi industrial i l’economia a iniciar-s’hi. També pretén donar suport i valor a les organitzacions que ja han començat el model de l’economia circular a partir de l’impuls de projectes que millorin la transició cap a la circularitat.

Penedès Circular vol identificar les necessitats i oportunitats que hi ha en el teixit productiu de la comarca per poder fer el camí cap a l’economia circular.

Els principis del projecte són:

 • Optimització dels recursos.
 • Priorització de l’ús a la possessió, pagant pel servei i no pel producte.
 • Promoció de la reparació de productes.
 • Foment del reciclatge de materials residuals.
 • Aprofitament de l’energia dels residus que ja no poden ser reciclats.
 • Preservació del capital natural, per tal d’equilibrar els fluxos de recursos renovables.

L’oportunitat de repensar el cicle de vida dels productes des d’un aspecte circular dona pas a nous models de negoci que poden ser rendibles en termes econòmics per a l’empresa. Per això és fonamental la innovació en producte, en materials, en processos i en l’organització. Els beneficis que això pot aportar a les empreses són:

 • Increment de la productivitat dels recursos.
 • Estalvi dels costos.
 • Creació de models en la relació entre proveïdors i clients.
 • Diferenciació de la competència.
 • Nou valor a la marca.
 • Obertura a nous mercats.
 • Incorporar-se a la innovació sostenible.

Així mateix, el programa ha fet una cerca de les oportunitats hi ha al territori en termes d’economia circular. S’ha creat una diagnosi per tal de conèixer el punt de partida. Amb les dades s’ha pogut identificar què es genera quant a residus, quins són els consums energètics i l’ús que es fa de l’aigua, i determinar les possibles sinergies que es poden establir entre empreses amb l’objectiu final d’optimitzar recursos ambientals, socials i econòmics, i, per tant, ser més circulars.

Les organitzacions que ho desitgen poden demanar l’assessorament del grup de persones expertes per tal d’analitzar les oportunitats d'implementar aquells processos que contribueixin a millorar la sostenibilitat a l’empresa.

Àmbits d'intervenció
Espais d'activitat econòmica

Resulta fonamental garantir la disponibilitat d’espais adequats per a les diverses activitats econòmiques, en un context de descarbonització i digitalització, facilitant la reconversió d’espais actualment existents i promovent nous espais, garantint-ne la sostenibilitat, una distribució territorial harmònica i l’equilibri amb altres usos.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Model d’empresa

L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Economia circular i model de consum

És primordial establir un canvi del sistema econòmic actual basat en el consum dels recursos naturals i l’augment de les desigualtats socials, cap a un model més just i sostenible. Cal impulsar un model de desenvolupament que respecti el territori i fomenti l’ocupació de qualitat, mitjançant l’impuls de l’economia circular, la simbiosi industrial i un consum basat en productes sostenibles i de proximitat.

Arxius descarregables
Contacte

 

promocioeconomica@vilafranca.cat

Ajuntament de Vilanfranca del Penedès - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció Exterior.

Pl. Àgora, 1

Vilafranca del Penedès (08720)

93 817 11 69