Vés al contingut
Fer l’habitatge assequible, eficient i confortable com a fonament del dret a la ciutat
Què volem assolir el 2030?

El 2030, la població de la regió metropolitana de Barcelona que pateix sobrecàrrega per despeses de lloguer i subministraments essencials serà inferior al 30 %

Les situacions de sobrecàrrega residencial (població que destina més del 40 % dels seus ingressos a lloguer i subministraments) es reprodueixen en tot el territori metropolità, i deixen cada cop més llars excloses del mercat. Segons les Nacions Unides, l’habitatge és assequible quan una llar hi destina menys del 30 % dels seus ingressos. En cas contrari, pot entrar en risc de pobresa i posar en perill el gaudi d’altres drets bàsics.

12
Organitzacions participants
3
Sessions de treball
Mapa missió 'Habitatge adequat'
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
1
Fi de la pobresa
3
Salut i benestar
5
Igualtat de gènere
6
Aigua neta i sanejament
7
Energia assequible i no contaminant
8
Treball decent i creixement econòmic
9
Indústria, innovació i infrastructura
10
Reducció de les desigualtats
11
Ciutats i comunitats sostenibles
16
Pau, justícia i institucions sòlides
17
Aliances per aconseguir els objectius