Vés al contingut

UrbanZEB – estratègies urbanes de transició energètica d’edificis

Imatge UrbanZEB
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

És possible conèixer en línia el potencial de millora en rehabilitació energètica d’un edifici, un barri o la metròpoli sencera? 

L’eina estratègica, innovadora i interactiva UrbanZEB ho fa possible a través d’una plataforma en línia que integra dades del territori en diferents capes d’informació per aplicar-hi models energètics d’edificis urbans (UBEM, per les sigles en anglès de Urban Building Energy Model), una eina per a la planificació energètica urbana basada en enfocaments de modelatge estadístic i físic que extreu la informació necessària de l’anàlisi energètica d’edificis en el context urbà i suggereix opcions per a la implementació efectiva d’intervencions

Descripció del projecte

Per tal de guiar i impulsar els processos urbans de rehabilitació energètica, així com proporcionar una visió estratègica sobre l’estat actual de la ciutat, els escenaris futurs i les trajectòries per assolir-los en el marc de la Renovation Wave, es va crear la plataforma UrbanZEB. 

La plataforma en línia està enfocada a la planificació, les accions, el finançament i la comunicació de la informació generada per cada edifici en un UBEM, amb l’objectiu de proporcionar coneixement clau sobre la ciutat actual i el seu potencial de millora, mitjançant les següents fases: 

  • Recull de dades específiques per a cada edifici i integració multinivell de la informació. 

  • Estat actual del parc d’habitatge mitjançant simulació energètica, edifici a edifici. 

  • Proposta d’intervenció concreta per a cada edifici i generació de nou coneixement essencial per la regeneració energètica. 

Amb aquests elements, UrbanZEB concreta tres tipus de serveis professionals adreçats a l’administració responsable de la gestió del territori urbà i del teixit residencial: un pla d’acció, la plataforma en línia i les bases de dades. 

Els resultats es troben accessibles en la plataforma interactiva, que permet consultes a escala d’edifici i per a unitats superiors mitjançant cartografia, base de dades i gràfics, i inclou funcionalitats de comparació d’escenaris, filtratge geogràfic o temàtic, i definició d’àmbits d’estudi personalitzats. 

Així doncs, mitjançant el simulador energètic UrbanZEB, s’ha aconseguit desenvolupar un estudi sobre l’estat físic i potencial de millora en rehabilitació energètica del parc d’habitatges de Barcelona, i s’ha arribat a gairebé la totalitat del parc d’habitatges de la ciutat (més de 50.000 edificis, que representen el 91 % del total d’immobles).

Àmbits d'intervenció
Recursos energètics

La transició energètica és un procés clau i que s’ha de donar de manera progressiva i democràtica per tal de reduir les emissions de GEH i, per tant, mitigar els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, cal avançar cap a la substitució de l’energia d’origen fòssil per energia local i renovable, la disminució del consum, l’augment de l’eficiència i l’autoproducció.

Usos del sòl i model urbà

En un context d’emergència climàtica, s’ha d’avançar cap a un model urbà que prioritzi el benestar ciutadà i la protecció de la biodiversitat. Les ciutats han d’adoptar un model resilient amb una ocupació del sòl que contempli la variable climàtica, amb barris equilibrats i connectats que fomentin distàncies curtes i l’ecomobilitat, i amb espais públics verds i de qualitat.

Rehabilitació d’habitatges i edificis

L’aprofitament del parc d’habitatge existent a la ciutat consolidada i la seva mobilització al parc d’habitatge assequible requereix processos de rehabilitació energètica, adaptació climàtica i adequació morfològica dels habitatges i edificis. Aquesta onada de rehabilitació pot millorar l’eficiència en l’ús de l’habitatge i, en conseqüència, reduir les despeses de la llar.

Líders del projecte
Altres participants
Contacte

info@urbanzeb.com
Centre de Recerca i Transferència Tecnològica de l’Escola d’Arquitectura del Vallès
Mòdul 15-16 Carrer Pere Serra 1-15
Sant Cugat del Vallès (08173)
93 405 4315