UrbanZEB – estratègies urbanes de transició energètica d’edificis

Imatge UrbanZEB
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

UrbanZEB és una eina estratègica, innovadora i interactiva que actua de guia i impuls dels processos urbans de rehabilitació energètica, amb l’objectiu de proporcionar visió estratègica sobre l’estat actual de la ciutat, els escenaris futurs i les trajectòries per assolir-los en el marc de la Renovation Wave, de forma enfocada a la planificació, a les accions, al finançament, i a la comunicació.

Descripció del projecte

A través de la plataforma en línia, la informació generada per cada edifici en un Urban Building Energy Model proporciona coneixement clau sobre la ciutat actual i el seu potencial de millora, mitjançant les següents fases:

  • Recull de dades específiques per cada edifici i integració multinivell de la informació.
  • Estat actual del parc d’habitatge mitjançant simulació energètica edifici a edifici.
  • Proposta d’intervenció concreta per cada edifici i generació de nou coneixement essencial per la regeneració energètica. 
  • Amb aquesta informació, UrbanZEB concreta tres tipus de serveis professionals adreçats a l’administració responsable de la gestió del territori urbà i del teixit residencial: pla d’acció, plataforma en línia i base de dades.

Els resultats es troben accessibles en una plataforma en línia interactiva que permet consultes a nivell d’edifici i per a unitats superiors mitjançant cartografia, base de dades i gràfics, i inclou funcionalitats de comparació d’escenaris, filtratge geogràfic o temàtic, i definició d’àmbits d'estudi personalitzats.

Àmbits d'intervenció
Recursos energètics

La transició energètica és un procés clau i que s’ha de donar de manera progressiva i democràtica per tal de reduir les emissions de GEH i, per tant, mitigar els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, cal avançar cap a la substitució de l’energia d’origen fòssil per energia local i renovable, la disminució del consum, l’augment de l’eficiència i l’autoproducció.

Rehabilitació d’habitatges i edificis

L’aprofitament del parc d’habitatge existent a la ciutat consolidada i la seva mobilització al parc d’habitatge assequible requereix processos de rehabilitació energètica, adaptació climàtica i adequació morfològica dels habitatges i edificis. Aquesta onada de rehabilitació pot millorar l’eficiència en l’ús de l’habitatge i, en conseqüència, reduir les despeses de la llar.

Líders del projecte
Altres participants
Contacte

info@urbanzeb.com

Centre de Recerca i Transferència Tecnològica de l’Escola d’Arquitectura del Vallès – Mòdul 15-16 c/Pere Serra 1-15. 08173 Sant Cugat del Vallès

934 054 315