Vés al contingut

És possible conèixer en línia el potencial de millora en rehabilitació energètica d’un edifici, un barri o la metròpoli sencera? 

L’eina estratègica, innovadora i interactiva UrbanZEB ho fa possible a...

Augmentar la qualitat dels edificis rehabilitats amb una visió integral, per millorar les condicions de vida i reduir l’impacte ambiental en tot el seu cicle. 

El projecte formula un pla...

Pot la sensibilització sobre l’ús eficient de l’energia ser un factor d’estalvi de les llars? 

El projecte formatiu Cultures energètiques està adreçat a les persones (propietàries o inquilines) que viuen...

Plataforma digital de creació de comunitats energètiques inclusives adreçada a la ciutadania, les entitats i empreses de mercat i l’Administració pública d’arreu del territori de Catalunya. 

D’una banda, és...