Vés al contingut

Renovables 2030

Imatge Renovables 2030
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Inactiu
Objectius del projecte

Renovables 2030 és un dels projectes transformadors de la Diputació de Barcelona que impulsa la transició energètica i la implantació d’energies renovables als ens locals de la província de Barcelona.

A continuació se’n detallen els objectius:

  1. Avançar en la contribució de les renovables en el consum energètic dels ens locals (inclosa la Diputació) el 2050 i reduir la dependència energètica local.
  2. Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
  3. Apoderar els ens locals i la societat civil.
  4. Avançar en una economia descarbonitzada i menys deslocalitzable.
Descripció del projecte

Els municipis són una peça clau en la lluita contra el canvi climàtic. La instal·lació d’energies renovables en els edificis municipals no només redueix les emissions a escala local sinó que també redueix la factura energètica i reforça el paper exemplificador de l’Administració davant la ciutadania. Amb Renovables 2030 hi ha un acompanyament tècnic i econòmic en la implantació, principalment, d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum i biomassa de proximitat, així com també en la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic.

El projecte Renovables 2030 —a través del programa sectorial del mateix nom i d’altres programes que tenen per objectiu fer front a l’emergència climàtica— proposa impulsar actuacions de caràcter emblemàtic, de gran escala i amb un impacte significatiu en la reducció de les emissions locals de gasos amb efecte d’hivernacle i en la reducció dels costos energètics locals que tinguin per objecte inversions relatives, entre altres, a plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa o enllumenat públic.

Es concreta en quatre actuacions de finançament als ens locals:

  1. Inversions executades directament pels ens locals: Programa sectorial Renovables 2030 i Programa sectorial d’Actuacions per fer front a l’emergència climàtica.
  2. Inversions d’execució directa per la Diputació de Barcelona, amb cofinançament dels fons FEDER: Feder Biomassa pel Clima i Feder Fotovoltaica.
Àmbits d'intervenció
Espais d'activitat econòmica

Resulta fonamental garantir la disponibilitat d’espais adequats per a les diverses activitats econòmiques, en un context de descarbonització i digitalització, facilitant la reconversió d’espais actualment existents i promovent nous espais, garantint-ne la sostenibilitat, una distribució territorial harmònica i l’equilibri amb altres usos.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Model d’empresa

L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

Recursos energètics

La transició energètica és un procés clau i que s’ha de donar de manera progressiva i democràtica per tal de reduir les emissions de GEH i, per tant, mitigar els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, cal avançar cap a la substitució de l’energia d’origen fòssil per energia local i renovable, la disminució del consum, l’augment de l’eficiència i l’autoproducció.

Economia circular i model de consum

És primordial establir un canvi del sistema econòmic actual basat en el consum dels recursos naturals i l’augment de les desigualtats socials, cap a un model més just i sostenible. Cal impulsar un model de desenvolupament que respecti el territori i fomenti l’ocupació de qualitat, mitjançant l’impuls de l’economia circular, la simbiosi industrial i un consum basat en productes sostenibles i de proximitat.

Contacte

a.accioclimatica@diba.cat 
Àrea d’Acció Climàtica - Diputació de Barcelona 
Rambla de Catalunya, 126. Edifici Can Serra
Barcelona (08008)