Renovables 2030

Imatge Renovables 2030
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

1. Avançar en la contribució de les renovables en el consum energètic dels ens locals (inclosa la Diputació) el 2050 i reduir la dependència energètica local.

2. Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

3. Apoderar els ens locals i la societat civil.

4. Avançar en una economia descarbonitzada i menys deslocalitzable.

Descripció del projecte

Implementació de manera massiva energies renovables en el consum energètic dels ens locals i creació de diferents models de comunitats energètiques, a fi d’avançar cap una economia descarbonitzada i menys deslocalitzable. 

Àmbits d'intervenció
Espais d'activitat econòmica

Resulta fonamental garantir la disponibilitat d’espais adequats per a les diverses activitats econòmiques, en un context de descarbonització i digitalització, facilitant la reconversió d’espais actualment existents i promovent nous espais, garantint-ne la sostenibilitat, una distribució territorial harmònica i l’equilibri amb altres usos.

Líders del projecte
Contacte

Àrea d’Acció Climàtica 

Diputació de Barcelona 

a.accioclimatica@diba.cat 

gs.media@diba.cat 

Rambla de Catalunya, 126

Edifici Can Serra

Barcelona (08008)