El projecte Mercats 2030 vol revitalitzar els mercats municipals, introduint productes locals i de proximitat, donant nous usos als espais buits o disponibles i posicionar-los com un servei públic innovador. ...

Renovables 2030 és un dels projectes transformadors de la Diputació de Barcelona que impulsa la transició energètica i la implantació d’energies renovables als ens locals de la província de Barcelona...

El projecte NOE pretén lluitar contra l’abandonament escolar prematur (AEP) a partir de la coordinació dels diferents ajuntaments, equipaments i serveis municipals amb la resta d’agents del territori.

El projecte vol reforçar i millorar els serveis públics locals de cures, especialment el suport a l’atenció social domiciliària i la teleassistència, així com els recursos per a les...

L’objectiu del programa Treball, Talent i Tecnologia és promoure el Treball digne, la millora competencial del Talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la Tecnologia.

Impulsa la...

El projecte europeu SCORE treballa per obtenir dades, analitzar-les i proposar estratègies basades en la natura amb l’objectiu de millorar la resiliència de les ciutats costaneres d’Europa a llarg termini.