Vés al contingut

Innobus Metropolità

Innobus Metropolità
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Inactiu
Objectius del projecte

L’Innobus Metropolità és una iniciativa que vol apropar el talent dels emprenedors a l’ecosistema empresarial del territori metropolità.

El projecte té els següents objectius:

  1. Ajudar joves postuniversitaris en el llançament dels seus projectes.
  2. Facilitar el coneixement del talent jove a les empreses.
  3. Beneficiar les empreses en la captació de noves idees i talent.
  4. Perfil: persones en situació d’atur i/o que volen millorar la seva condició laboral amb estudis universitaris finalitzats o en el darrer any d’estudis (fins a 45 anys) i residents a l’àmbit metropolità.
Descripció del projecte

El projecte té com a objectius ajudar els universitaris en situació d’atur en el llançament dels seus projectes, facilitar el coneixement del talent a les empreses i beneficiar les empreses en la captació de noves idees i talent. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Les empreses participants apliquen tecnologies innovadores, ja sigui en l’àmbit de la indústria 4.0 o en la robòtica, la impressió 3D, la fotònica, la biotecnologia, l’eficiència energètica, els materials avançats, el software, etc. Cadascuna d’elles capacitarà els assistents amb una sessió inspiradora i formativa sobre una temàtica concreta.

També hi poden participar graduats universitaris amb algun tipus de contracte a temps parcial que els permeti participar en el projecte en la seva totalitat.

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Gestió del talent

La centralitat del talent en l’impuls d’un teixit productiu innovador i que proporcioni nivells salarials mitjans i alts fa que calgui posar molt d’èmfasi en la seva potenciació i retenció. L’atracció de talent és el complement que ha de contribuir a cobrir necessitats no satisfetes amb el talent local, i requereix un esforç important de coordinació i simplificació de certs processos.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Contacte

Àrea Metropolitana de Barcelona – Agència de Desenvolupament Econòmic
Carrer 60, núm. 19. Planta Baixa. Zona Franca
Barcelona (08040)
930 333 555