Innobus Metropolità

Innobus metropolità
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

L’Innobus Metropolità és una iniciativa que es pretén apropar als joves emprenedors a l’ecosistema empresarial del territori metropolità. 

Descripció del projecte

El projecte té els següents objectius: 

  • Ajudar a joves, post-universitaris en el llançament dels seus projectes. 
  • Facilitar el coneixement del talent jove a les empreses (lliurament de CV personalment, borsa de perfils…). 
  • Beneficiar a les empreses en la captació de noves idees i talent.  

S'adreça a persones en situació d’atur i/o millora de feina amb estudis universitaris finalitzats o en el darrer any d’estudis (fins a 45 anys) i residents a l’àmbit metropolità. 

També poden participar graduats universitaris amb algun tipus de contracte a temps parcial que permeti participar al projecte en la seva totalitat. 

Àmbits d'intervenció
Gestió del talent

La centralitat del talent en l’impuls d’un teixit productiu innovador i que proporcioni nivells salarials mitjans i alts fa que calgui posar molt d’èmfasi en la seva potenciació i retenció. L’atracció de talent és el complement que ha de contribuir a cobrir necessitats no satisfetes amb el talent local, i requereix un esforç important de coordinació i simplificació de certs processos.

Líders del projecte
Altres participants
Servei d'Ocupació de Catalunya
Contacte

Agència de Desenvolupament Econòmic

C/60, nº25-27, edifici Z, 1 planta, D11

Barcelona (08040)