Innobus Metropolità

Innobus Metropolità
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

L’Innobus Metropolità, és una iniciativa que vol apropar el talent dels emprenedors a l’ecosistema empresarial del territori metropolità.

El projecte té els següents objectius:

  • Ajudar a joves, post-universitaris en el llançament dels seus projectes.
  • Facilitar el coneixement del talent jove a les empreses.
  • Beneficiar a les empreses en la captació de noves idees i talent.
  • Perfil: Persones en situació d’atur i/o millora de feina amb estudis universitaris finalitzats o en el darrer any d’estudis (fins a 45 anys) i residents a l’àmbit metropolità.
Descripció del projecte

El projecte té com a objectius ajudar els universitaris en situació d'atur al llançament dels seus projectes, facilitar el coneixement del talent a les empreses i beneficiar les empreses en la captació de noves idees i talent. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d´Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Les empreses participants apliquen tecnologies innovadores ja sigui en l´àmbit de la indústria 4.0, la robòtica, la impressió 3D, la fotònica, la biotecnologia, l'eficiència energètica, els materials avançats, el software, etc. Cadascuna d´aquestes capacitarà els assistents amb una sessió inspiradora i formativa sobre una temàtica concreta.

També poden participar graduats universitaris amb algun tipus de contracte a temps parcial que permeti participar al projecte en la seva totalitat.

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Gestió del talent

La centralitat del talent en l’impuls d’un teixit productiu innovador i que proporcioni nivells salarials mitjans i alts fa que calgui posar molt d’èmfasi en la seva potenciació i retenció. L’atracció de talent és el complement que ha de contribuir a cobrir necessitats no satisfetes amb el talent local, i requereix un esforç important de coordinació i simplificació de certs processos.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Contacte

Àrea Metropolitana de Barcelona – Agència de Desenvolupament Econòmic
Carrer 60, núm. 19. Planta Baixa. Zona Franca
Barcelona (08040)
930 333 555