Vés al contingut

Electrolineres

Imatge Electrolineres
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Xarxa metropolitana de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics distribuïts arreu del territori, que busca facilitar l’ús del vehicle elèctric i, per tant, afavorir la mobilitat elèctrica. 

Descripció del projecte

Els punts de servei que formen aquesta xarxa són les electrolineres, i cadascuna compta amb un o més punts de recàrrega. Les característiques d’aquests punts són diverses i poden atendre qualsevol vehicle elèctric, ja que disposen d’un punt de recàrrega ràpida triestàndard (per a furgonetes i cotxes elèctrics) i un punt de recàrrega lenta (per a bicicletes elèctriques i motos). 

Inicialment, el servei de recàrrega és gratuït i només cal que l’usuari s'identifiqui a través de l’aplicació mòbil de les electrolineres AMB. No obstant això, d’acord amb el reglament i les condicions reguladores del servei establertes, és permesa l’aplicació de tarifes, prèvia aprovació del Consell Metropolità. En el cas que es decideixi aplicar algun tipus de tarifa, l’AMB ho comunicarà amb antelació a les persones registrades i al públic en general. 

La forma de gestió o modalitat del servei de la xarxa d’electrolineres metropolitanes és la gestió indirecta a través d’un contracte de serveis. L’any 2021 l’AMB va obrir un procés de contractació per posar en marxa l’ampliació de la xarxa metropolitana de punts de recàrrega i la prolongació de la gestió indirecta del servei. La durada d’aquest contracte serà de 4 anys i prorrogable, tal com s’ha fet anteriorment. La previsió d’aquest contracte és que es construeixin 48 nous punts de recàrrega, i es preveu dur a terme amb l’ajuda dels fons FEDER. 

Àmbits d'intervenció
Mobilitat sostenible

El transport de persones i mercaderies és una de les principals fonts d’emissions de gasos amb efecte hivernacle i altres contaminants de les ciutats. És imprescindible, per tant, impulsar un canvi en l’actual model de mobilitat —que té una forta dependència dels combustibles fòssils— cap a l’ecomobilitat, acompanyat d’un ús més racional de les grans infraestructures.

Infraestructures i serveis

A la regió metropolitana de Barcelona es concentren la major quantitat dels desplaçaments de Catalunya i les infraestructures més complexes (com l’aeroport, el port, les vies ferroviàries, etc.). Per aquesta raó cal impulsar una xarxa d’infraestructures que articuli el territori i que garanteixi i fomenti la mobilitat activa, acompanyada de serveis eficients que responguin a les necessitats ambientals, socials i econòmiques de la metròpoli.

Indústria de la mobilitat

El món està canviant cap a una realitat més digital i sostenible, i la mobilitat ha d’anar per aquest camí. La indústria de la mobilitat ha de sumar-se als canvis en els patrons de consum i reconvertir-se per assegurar desplaçaments més sostenibles, intel·ligents i eficients.

Contacte

Contacte

AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona

Carrer 60, núm. 19 Planta Baixa

Zona Franca – Barcelona (08040)

9304751547