Projecte Smart control for climate resilience in European coastal cities (SCORE) i Coastal City Living Lab

Logo SCORE
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

El projecte europeu SCORE treballa per obtenir dades, analitzar-les i proposar estratègies basades en la natura amb l’objectiu de millorar la resiliència de les ciutats costaneres d’Europa a llarg termini.

Descripció del projecte

La intensificació dels fenòmens meteorològics extrems, l'augment del nivell de la mar i l'erosió costanera són reptes  on cal actuar amb urgència. Per afrontar aquests reptes, el projecte SCORE (Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities o Control Intel·ligent de la Resiliència Climàtica a Ciutats Europees de Costa) desenvoluparà noves tecnologies, eines i metodologies, així com d'EBAs (Ecosystem-Based Approaches o aplicacions basades en l’ecosistema) amb la finalitat d’impulsar diferents accions de mitigació i riscos. 

El projecte, finançat per la Unió Europea, busca assolir la resiliència climàtica de les ciutats costaneres d’Europa. En total hi participen 28 socis, que representen a 10 ciutats que acolliran als CCLLs (Coastal city living labs o laboratoris de ciutats costeres). Vilanova i la Geltrù és una de les participants.  

CCLL és un enfocament que pretén impulsar els “líving lab” a les ciutats costaneres per tal que puguin adaptar-se al canvi climàtic i ser més resilients. Els CCLLs col·laboren tots els actors interessats en dissenyar els EBAs i els prototipatges de sistemes d’alerta. A més, l’objectiu és que els CCLLs puguin aprendre els uns dels altres.   

En aquest sentit, Vilanova posarà de manifest els riscos climàtics associats a la costa mediterrània. L’Ajuntament i les empreses treballen per dissenyar estratègies que permetin detectar aquestes problemàtiques i mitigar els efectes amb diferent tipus de projectes.

A la costa de Vilanova i la Geltrú, els principals reptes i riscos identificats són: les inundacions costaneres, l’augment del nivell del mar, l’erosió costanera i la retirada de la costa, els esdeveniments meteorològics extrems, entre d’altres. 

Els EBAs que s’estan desenvolupant en Vilanova són:  

  • La recuperació de la vegetació de la platja.  
  • La rehabilitació de l'ecosistema de la duna. 
  • La implementació de les zones costaneres i marines protegides.  
  • Canvis d'ús de la terra per reduir l'impacte del canvi climàtic. 
  • La implementació d’àrees urbanes verdes.  
  • Zones de retenció d'aigua.  

SCORE tindrà una durada de 4 anys, però pretén proveir de les eines per a continuar amb el compromís un cop acabat el projecte. 

Àmbits d'intervenció
Sistema litoral

El sistema litoral és complex i sensible als efectes del canvi climàtic. L’increment dels episodis meteorològics extrems i l’augment del nivell del mar generen anualment pèrdues econòmiques i efectes negatius socialment i ambientalment. Cal plantejar mesures d’adaptació amb solucions basades en la natura, per tal que sigui més resilient, alhora que se’n protegeix la biodiversitat.

Altres participants
Contacte

mediamb@vilanova.cat

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - Oficina de medi ambient

Rambla de la Pau, 44

Vilanova i la Geltrú (08800)

938140000 (Ext. 2020)