Vés al contingut

Culturopolis

Imatge Culturopolis
Acadèmia
Sector públic
Mitjans de comunicació
Altres
Actiu
Objectius del projecte

Culturopolis consisteix en una trobada per debatre i reflexionar sobre els drets culturals, per incidir sobre com es concreten i per buscar mecanismes que els puguin garantir. 

La programació del projecte inclou ponències i debats, presentacions de bones pràctiques, congressos acadèmics, així com la programació artística i comunitària.   

Descripció del projecte

Culturopolis s’estructura en quatre eixos

 

1. Treballs i sostenibilitat cultural. 

El marc dels drets culturals també incorpora el dret a treballar en unes condicions dignes en aquest sector. Cal visibilitzar i valorar els treballs necessaris per a la cultura, dirigir-nos des d’una perspectiva interseccional a les desigualtats mantingudes en el treball cultural i afermar la sostenibilitat econòmica, ambiental i social i de l’acció cultural. 

2. Diversitats 

Els drets culturals inclouen diverses identitats: gènere, origen, ètnia, sexual, llengua, trajectòria, etcètera, les quals presenten dificultats per poder viure lliurement aquesta diversitat. 

Es necessari abordar la insuficient presència i visibilitat de les diversitats en les expressions i pràctiques culturals, així com en la participació i la capacitat de decidir en el disseny de les polítiques culturals. 

3. Participació i comunitats 

Hi ha diverses condicions que afecten el dret a la participació a la vida cultural a la ciutat i també diverses formes de participar-hi. Aquest eix aborda les diverses formes d’exercir els drets culturals col·lectivament, i analitza tots aquells reptes i oportunitats de viure la cultura en comunitat. 

4. Entorns digitals 

Hi ha una relació directa entre drets culturals i digitals. La digitalització de la cultura, juntament amb la vida social i econòmica, ha obert noves possibilitats d’accés i participació, encara que també pot reproduir i generar noves formes de desigualtat que condicionen aquests drets culturals. Per tant, formen part d’aquest eix la circulació de continguts, la capacitat d’accedir-hi i de facilitar-ne l’ús. 

Àmbits d'intervenció
Drets culturals

La tasca de garantir la diversitat cultural i el dret de les persones a participar en la cultura, en un sentit ampli, s’ha de complementar amb la disponibilitat dels recursos humans i econòmics necessaris per elaborar, executar i avaluar l’impacte de les polítiques culturals que s’implementen en la regió metropolitana de Barcelona, començant per la disponibilitat de dades específiques, significatives i territorialitzades.

Arxius descarregables