Vés al contingut

Servei d’orientació a les empreses

Orientació a empreses en responsabilitat social
Sector públic
Sector privat
Altres
Actiu
Objectius del projecte

El servei orientació per a empreses vol impulsar la cultura de responsabilitat social amb la voluntat de crear un espai web de referència per a empreses, organitzacions, persones i l’Administració.

Descripció del projecte

La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral posa a disposició de les pimes el servei d’orientació gratuït en matèria de responsabilitat social, a través del qual s’ofereixen recursos a les organitzacions interessades a avançar en la integració i la gestió de la responsabilitat social alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

L’orientació està adreçada a totes les organitzacions que tinguin activitat a Catalunya, vulguin treballar en matèria de responsabilitat social en qualsevol dels seus cinc àmbits (bon govern, treball de qualitat, social, medi ambient i econòmic) i disposin d’un compromís de l’alta direcció que garanteixi la implementació i l’impacte de les mesures en tota l’organització.

Així mateix, la Direcció General també té un servei de formació en matèria de responsabilitat social i un conjunt d’eines i metodologies per implementar a les empreses. I regularment va fent anàlisis d’experiències empresarials d’èxit per configurar el Mapa d’experiències destacades.

Àmbits d'intervenció
Model d’empresa

L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

Responsabilitat social

L’assumpció per part del teixit empresarial de la importància d’unes bones condicions laborals i relacions amb els stakeholders i l’entorn per assolir major productivitat suposa incrementar el seu grau de compromís amb les persones que hi treballen i el territori en el qual operen, i obrir pas a l’adopció de pràctiques socialment responsables que han de ser degudament reconegudes i incentivades.

Líders del projecte
Contacte

Generalitat de Catalunya

Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Barcelona (08011)
93 228 57 57