Vés al contingut

Xarxa de vehicles elèctrics compartits

Imatge Xarxa de vehicles elèctrics compartits
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Altres
Actiu
Objectius del projecte

Servei de lloguer de vehicles elèctrics compartits per dies i hores a través d’una aplicació mòbil (app) i web, organitzats mitjançant una xarxa d’aparcaments interconnectats arreu de Catalunya. 

Descripció del projecte

La cooperativa que impulsa el projecte, Som Mobilitat, té com a objectiu promoure projectes o accions que contribueixin a fer que els desplaçaments dels seus socis contaminin menys el medi ambient i siguin més sostenibles, i es redueixi, així, la quantitat de vehicles a les ciutats. Amb això pretén transformar el model de la mobilitat cap a una mobilitat més sostenible, entesa com aquella que genera la menor quantitat d’externalitats negatives possibles en l’entorn, la salut i la qualitat de vida de les persones, i la que fa servir energies renovables. A més, la cooperativa té com a meta arribar a cada municipi i barri de Catalunya. 

El projecte de la xarxa de vehicles elèctrics compartits té les següents característiques: 

És una xarxa cooperativa i oberta: 

  • És una manera econòmica i accessible per desplaçar-se, ja que estalvia en combustible, peatges i aparcaments. 
  • Està basat en energies renovables, per tant, és una aposta per la transició cap a un nou model energètic. 
  • És una eina per fer els desplaçaments que, de moment, es troben mal connectats amb transport públic. 
  • Busca contribuir a pal·liar els efectes de l’emergència climàtica, reduir la contaminació ambiental i els efectes que té sobre la salut de la ciutadania. 
  • Permet una conducció més tranquil·la, pausada, silenciosa, coherent i responsable, ja que és una flota constituïda per vehicles elèctrics. 

El funcionament del servei té les següents característiques: 

  • Les persones usuàries s’han de registrar a través de l’app o la web, on es poden visualitzar els vehicles disponibles, reservar-los, obrir-los i tancar-los. 
  • Les tarifes i els serveis varien en funció de la periodicitat de l’ús i les necessitats de l’usuari. 

És possible accedir a serveis adaptats d’acord amb les necessitats (a particulars, a empreses i organitzacions, i a ajuntaments). 

Àmbits d'intervenció
Mobilitat sostenible

El transport de persones i mercaderies és una de les principals fonts d’emissions de gasos amb efecte hivernacle i altres contaminants de les ciutats. És imprescindible, per tant, impulsar un canvi en l’actual model de mobilitat —que té una forta dependència dels combustibles fòssils— cap a l’ecomobilitat, acompanyat d’un ús més racional de les grans infraestructures.

Indústria de la mobilitat

El món està canviant cap a una realitat més digital i sostenible, i la mobilitat ha d’anar per aquest camí. La indústria de la mobilitat ha de sumar-se als canvis en els patrons de consum i reconvertir-se per assegurar desplaçaments més sostenibles, intel·ligents i eficients.

Líders del projecte
Contacte

 

info@sommobilitat.coop 

Som Mobilitat SCCL 

Carrer Toló 26 

Mataró, Barcelona (08301) 

930 185 137