Vés al contingut

CulturaMENT

CulturaMENT
Sector públic
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

El Projecte Transformador CulturaMENT forma part d’una de les 21 iniciatives creades per la Diputació de Barcelona que busca contribuir a la represa i dinamització econòmica, social i cultural a tot el territori de la demarcació. 

 

CulturaMENT busca proporcionar propostes transformadores que prevegin actuacions culturals locals que incrementin el benestar de les persones d’edat avançada, així com també el de persones grans amb malalties mentals i el del seu entorn (familiars o cuidadors/es) en tots aquells municipis de la demarcació de Barcelona. 

Descripció del projecte

Com s’ha demostrat, la cultura i les arts son beneficioses per a la salut i el benestar de les persones. Per això CulturaMENT promou l’organització d’activitats culturals adreçades a persones grans amb malalties mentals i als seus familiars i cuidadors/es

El novembre del 2021 va tenir lloc la Quinzena CulturaMENT, una experiència pilot que es va realitzar conjuntament amb 12 municipis de la demarcació. Per tal d’estendre el projecte, el 2022 s’ha comptat amb el suport econòmic de 30 municipis per poder realitzar aquestes activitats. 

Els objectius específics del projecte són els següents: 

  • L’eliminació de barreres físiques, mentals i socials per a l’accés a la cultura de les persones que pateixin malalties mentals. 

  • Sensibilitzar els cuidadors/es d’aquelles persones amb malalties mentals dels avantatges i les aportacions que pot fer la cultura per al benestar dels individus

  • Intercanviar coneixements entre l’aproximació a la creació de les activitats i el paper de la participació dels públics, i entre els agents sanitaris i culturals i d’altres implicats. 

  • Emmarcar la cultura com a eina transformadora social i com a eina de millora del benestar i de la qualitat de vida de la gent. 

  • Crear nous públics

Altres participants del projecte: ajuntaments de la demarcació de Barcelona. 

Àmbits d'intervenció
Impacte social

El paper de la cultura en la millora del benestar i la salut s’ha demostrat durant la pandèmia i ha contribuït a superar moments d’incertesa i aïllament social. Així mateix, la interacció de la cultura amb altres àmbits com ara l’educació, la salut, la sostenibilitat o el model alimentari pot contribuir a impulsar canvis i acostar-nos a un model de societat més justa, equitativa i sostenible.

Contacte

gs.cultura@diba.cat 

Gerència de Serveis de Cultura  

Diputació de Barcelona  

C/ Comte d'Urgell, 187  

Edifici del Rellotge. 1a planta  

Barcelona  (08036) 

934 022 271