Vés al contingut

BODI – Bots for Open Data Interactions

BODI – Bots for Open Data Interactions
Acadèmia
Sector públic
Altres
Inactiu
Objectius del projecte

El projecte té com a objectiu principal facilitar l’accés de la ciutadania a les dades obertes mitjançant l’ús d’interfícies conversacionals (xatbots o assistents de veu).

El projecte BODI vol acabar amb la paradoxa que, per bé que cada vegada hi ha més dades obertes, falta infraestructura perquè la població pugui aprofitar-les. Avui en dia només usuaris amb coneixements tècnics poden descarregar-se els fitxers de dades públiques i analitzar-los per trobar les dades que necessiten.

Oferir una interfície conversacional que permetés a la ciutadania expressar les seves preguntes sense coneixements tècnics permetria multiplicar exponencialment el valor de les dades obertes per a la població en general.

Descripció del projecte

Gràcies a aquestes interfícies, qualsevol usuari podrà expressar les preguntes que tingui en “llenguatge natural” (català, castellà o anglès), igual que ho faria si ho preguntés a una persona. El bot entendrà la pregunta i buscarà dins les dades obertes disponibles la resposta adequada. Això permet a la ciutadania beneficiar-se de les dades obertes, encara que no tingui coneixements tècnics.

Al final del projecte, està previst compartir els resultats amb l'Administració i el teixit empresarial. Per fer-ho, es treballarà en una estratègia de comercialització i explotació dels resultats del projecte que contribueixi a garantir-ne la continuïtat i sostenibilitat futures.

Es publicaran tots els resultats, així com la part de la plataforma de codi obert, la qual cosa oferirà de manera gratuïta la infraestructura tècnica necessària per tenir converses sobre dades obertes. A més, per maximitzar-ne l’abast, també definirem una estratègia que faciliti solucions personalitzades a empreses i institucions.

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Transferència tecnològica

La millora de la transferència del coneixement generat pel sistema d’universitats i recerca a les empreses, actualment un dels punts febles del sistema d’innovació a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha de perseguir potenciant el sistema de centres tecnològics i l’intercanvi de coneixement entre tots els actors de l’ecosistema de la innovació.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Líders del projecte
Contacte

Àrea de Rercerca i Innovació UOC
area_ri@uoc.edu
Rambla del Poblenou, 156
Barcelona (08018)