Vés al contingut

Model metropolità d'escoles NZEB

Imatge Model metropolità d'escoles NZEB
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Model de rehabilitació energètica per a les escoles, on es determinen les solucions tècniques apropiades, el potencial d’emissions i d’estalvi energètic, així com la inversió a desenvolupar-hi i la viabilitat econòmica.

Descripció del projecte

El model NZEB (Nearly-Zero Energy Building o edificis de consum quasi nul) estableix que, a partir del 2019, tots els edificis púbics nous han de tenir un consum energètic quasi nul. És una iniciativa que sorgeix de la Directiva europea d’eficiència energètica en edificis (EPBD).

També, com en el cas de les escoles metropolitanes, es preveu impulsar accions de rehabilitació en edificis ja existents. D'aquesta manera, es vol prioritzar el paper clau que tenen els edificis en la transició energètica (40 % del consum d’energia a la UE).

En aquest sentit, l’AMB ha posat el focus en les polítiques de rehabilitació energètica NZEB a les escoles d’infantil i primària, ja que els usuaris d’aquests edificis són especialment sensibles a qüestions de la qualitat de l’aire i el confort tèrmic d’aquests espais. A més, s’ha adoptat aquesta mesura pel gran potencial de sensibilització d’aquesta estratègia, ja que, en dur-se a terme en centres educatius, es dona una importància fonamental al coneixement en la difusió dels valors de sostenibilitat.

El model NZEB estableix els criteris d’acord amb els quals es farà la rehabilitació, per convertir els edificis en equipaments de consum energètic gairebé nul. A partir d’això, defineix els següents punts:

  • Solucions tècniques per assolir una reducció de les emissions de CO2 i el consum energètic.
  • Millora en la qualitat de l’aire interior i confort tèrmic.
  • Inversió necessària i viabilitat econòmica.

El model NZEB ha de permetre prioritzar futurs projectes i inversions necessàries allà on sigui més útil i efectiu actuar. Així mateix, ha d’impulsar la inversió en rehabilitació energètica i en confort tèrmic per als usuaris de les escoles.

En el projecte hi participen: DEKRA, Energiehaus, Berta Pujol arquitecta, Societat Orgànica, Pich Architects.

Àmbits d'intervenció
Recursos energètics

La transició energètica és un procés clau i que s’ha de donar de manera progressiva i democràtica per tal de reduir les emissions de GEH i, per tant, mitigar els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, cal avançar cap a la substitució de l’energia d’origen fòssil per energia local i renovable, la disminució del consum, l’augment de l’eficiència i l’autoproducció.

Contacte

Contacte

AMB – Àrea d’Ecologia

C/ 62, núm. 16-18 - Zona Franca 

Barcelona (08040)

93 223 51 51