Vés al contingut

La renaturalització del riu Besòs

Imatge de la renaturalització del riu Besòs
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

Estratègia que busca incrementar la resiliència del riu Besòs a través de solucions basades en la natura, que implica que els mateixos processos naturals restaurin i reparin l’ecosistema degradat per l’acció humana.

Descripció del projecte

La renaturalització del riu Besòs pretén alliberar els ecosistemes de la pressió produïda per les persones, per tal que tendeixin a funcionar i autoregular-se de manera natural. A través d’aquest canvi de paradigma es busca deixar que la natura tingui cura de si mateixa, en permetre que els processos naturals restaurin i reparin els seus paisatges degradats per l’acció humana.

El refugi de biodiversitat permetrà:

 • Potenciar la biodiversitat autòctona.
 • Preservar els hàbitats existents.
 • Eliminar les espècies invasores.

El projecte es desenvoluparà en tres fases:

 • Fase 1 (Pont Vell – Can Zam): 2021-2022.
 • Fase 2 (connector ecològic riu Besòs – Can Zam, ambdós marges) 2023-2025.
 • Fase 3 (Can Zam – Montcada i Reixac, ambdós marges): 2025-2027.

Els objectius de la fase 1 són:

 1. Assolir una millora en la funció de connector ecològic entre els parcs naturals de la serra de Collserola i de la serralada de Marina.
 2. Millorar les condicions ambientals per al desenvolupament de la població de l’anguila europea, una espècie en perill d’extinció.
 3. Recuperar els hàbitats lacunars desapareguts per a la millora de les espècies al tram final del Besòs.
 4. Disminuir gradualment la presència d’espècies de fauna i flora exòtiques i invasores.
 5. Posar en marxa un espai educatiu per promoure activitats de ciència ciutadana i divulgació.

Actuacions previstes en la fase 1:

 1. Aula ambiental (punt de trobada).
 2. Camí didàctic naturalitzat.
 3. Prat fluvial i accés a la llacuna didàctica.
 4. Mirador de la bassa didàctica.
 5. Meandrificació del camí de servei.
 6. Llacunes artificials (reservoris de biodiversitat).
Àmbits d'intervenció
Infraestructura verda i biodiversitat

La regió metropolitana de Barcelona ha d’impulsar una millora i un augment de la infraestructura verda de manera equitativa arreu del territori. Això significa incrementar-ne la superfície, però també permetre que sigui multifuncional, diversa i connectada, i proveir els serveis ecosistèmics essencials per tal de facilitar la lluita contra el canvi climàtic i garantir la protecció de la biodiversitat.

Contacte

st.colomag@gramenet.cat

Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

Plaça Olimp, 3

Santa Coloma de Gramenet (08921)

93 462 40 00