La renaturalització del riu Besòs

Imatge de la renaturalització del riu Besòs
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

Estratègia que busca incrementar la resiliència del riu Besòs a través de solucions basades en la natura, que implica que els mateixos processos naturals restaurin i reparin l’ecosistema degradat per l’acció humana.

Descripció del projecte

La renaturalització del riu Besòs pretén alliberar els ecosistemes de la pressió produïda per les persones, per tal que tendeixin a funcionar i autoregular-se de manera natural. A través d’aquest canvi de paradigma es busca deixar que la naturalesa tingui cura de si mateixa, permetent que els processos naturals restaurin i reparin els seus paisatges degradats per l'acció de l'home.

El refugi de biodiversitat permetrà:

 • Potenciar la biodiversitat autòctona.
 • Preservar els hàbitats existents.
 • Eliminar les espècies invasores.

El projecte es desenvoluparà en tres fases:

 • Fase 1 (Pont Vell - Can Zam): 2021-2022
 • Fase 2 (connector ecològic riu Besòs – Can Zam, ambdós marges) 2023-2025
 • Fase 3 (Can Zam – Montcada i Reixac, ambdós marges): 2025-2027

Els objectius de la fase 1 són:

 • Assolir una millora en la funció de connector ecològic entre els parcs naturals de la Serra de Collserola i de la Serralada de Marina.
 • Millorar les condicions ambientals per al desenvolupament de la població de l'anguila europea, una espècie en perill d'extinció.
 • Recuperar els hàbitats lacunars desapareguts per a la millora de les espècies al tram final del Besòs.
 • Disminuir gradualment la presència d'espècies de fauna i flora exòtiques i invasores.
 • Posar en marxa un espai educatiu per a promoure activitats de ciència ciutadana i divulgació.

Actuacions previstes en la fase 1:

 • Aula ambiental (punt de trobada).
 • Camí didàctic naturalitzat.
 • Prat fluvial i accés a la llacuna didàctica.
 • Mirador de la bassa didàctica.
 • Meandrificació del camí de servei.
 • Llacunes artificials (reservoris de biodiversitat).
Àmbits d'intervenció
Infraestructura verda i biodiversitat

La regió metropolitana de Barcelona ha d’impulsar una millora i un augment de la infraestructura verda de manera equitativa arreu del territori. Això significa incrementar-ne la superfície, però també permetre que sigui multifuncional, diversa i connectada, i proveir els serveis ecosistèmics essencials per tal de facilitar la lluita contra el canvi climàtic i garantir la protecció de la biodiversitat.

Contacte

st.colomag@gramenet.cat

Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

Plaça Olimp, 3

Santa Coloma de Gramenet (08921)

93 462 40 00